De MVO-monitor is helemaal up-to-date

05-02-2015

De MVO-Monitor is in januari 2015 aangepast naar de huidige inzichten en actuele onderwerpen voor de metaalsector, zoals:

 • Hoe ga je om met conflict minerals? 
 • Hoe realiseer je duurzame inzetbaarheid? 
 • Duurzaamheidsinformatie van producten of diensten (in aanbestedingen).
 • Ontwikkelingen rondom de ‘circulaire economie’.
 • Aanpassingen in de CO2-prestatieladder.

Wat kan de MVO-Monitor voor u betekenen?

De MVO-Monitor geeft u de kans om concreet, transparant en meetbaar invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarmee kunt u uw concurrentiepositie verbeteren. Door het invullen van de MVO-Monitor krijgt u een helder beeld of u uw ambitieniveau op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen al heeft bereikt. Als dit nog niet zo is, dan geeft de monitor een helder overzicht van de zaken waaraan u aanvullend aandacht kunt besteden. Met de rapportage uit de MVO-monitor kunt u direct communiceren met uw klanten conform de ISO 26.001. Ook publiceren op het NEN publicatieplatform ISO 26.000 of certificeren voor de CO2 of MVO prestatieladder is mogelijk met behulp van de MVO-monitor.

Principes en kernthema’s in de MVO-Monitor

In de MVO-Monitor is een praktische vertaling gemaakt naar de verschillende kernthema's uit de ISO 26.000: milieu, arbeidsomstandigheden, mensenrechten, eerlijk zakendoen, eindgebruikerbelangen, maatschappelijke betrokkenheid en behoorlijk bestuur.

MVO gaat uit van zeven principes:

 • een organisatie legt rekenschap af van haar effecten op de maatschappij, de economie en het milieu;
 • een organisatie is transparant in haar besluiten en activiteiten die een effect hebben op de maatschappij en het milieu;
 • een organisatie gedraagt zich ethisch;
 • een organisatie respecteert de belangen van haar stakeholders;
 • een organisatie respecteert de rechtsorde en accepteert dat dit verplicht is;
 • een organisatie respecteert de internationale gedragsnormen;
 • een organisatie respecteert de mensenrechten en onderkent de universaliteit en het belang hiervan.

Bovenstaande zeven principes zijn in elke ambitie, voor elk onderwerp binnen de kernthema's, in de MVO-Monitor geïntegreerd en geborgd.

Ambitieniveau in de MVO-Monitor

In de MVO-Monitor bestaan drie ambitieniveaus:

 • MVO Basis: het bedrijf voldoet aan de eisen die men mag stellen aan een bedrijf anno 2015. Het bedrijf voldoet hierbij aan de geldende wet- en regelgeving.
 • MVO Certificaat: MVO is een wezenlijk onderdeel van het bedrijf. Het bedrijf streeft continu naar een optimale balans tussen winstgevendheid, mens en omgeving.
 • MVO Koploper: het bedrijf behoort op MVO-gebied tot de meest vooruitstrevende bedrijven in de sector.

Elke ondernemer moet zijn eigen afwegingen maken van een reële ambitie per kernthema. Het ambitieniveau moet passen bij de ondernemer, het bedrijf, de medewerkers en de omstandigheden van het moment. Ambities zijn er om aan te passen aan de steeds wijzigende omstandigheden waar u als ondernemer mee om moet gaan. Meer weten over de MVO-Monitor of MVO? Het gebruik van de MVO-Monitor is gratis voor leden van de Metaalunie en deelnemers van Stichting Adviescentrum Metaal. Bekijk de monitor op mvo-monitor.metaalunie.nl.

Heeft u vragen over maatschappelijk verantwoord ondernemen, de MVO-Monitor of andere vragen, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder!