Advies aan maakindustrie bij opstellen transitieagenda

19-01-2018

Wij waren de afgelopen periode betrokken bij het opstellen van de transitieagenda voor de maakindustrie. Deze is afgelopen week aangeboden aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. De transitieagenda draagt bij aan het realiseren van een circulaire maakindustrie.

Lees verder

Advies aan maakindustrie bij opstellen transitieagenda

Foto: Rijksoverheid.nl

De staatssecretaris kreeg ook transitieagenda’s aangeboden voor de sectoren Biomassa en Voedsel, Bouw, Consumptiegoederen en Kunststoffen. Samen vormen ze de plannen voor een duurzame, circulaire economie in Nederland in 2050

De vijf agenda’s zijn gemaakt door de partijen die het Grondstoffenakkoord hebben ondertekend. Dat zijn onder meer de Koninklijke Metaalunie, FME, MKB-Nederland en VNO-NCW. 

Trots op het eindresultaat 

Jeannette Levels was nauw bij het adviseren van de maakindustrie betrokken. “En we zijn trots op het eindresultaat”, zegt ze. “Het was een intensief traject, maar we constateerden veel draagvlak voor de doelstellingen.” 

Het proces heeft, aldus Levels, geleid tot een mooie, samenhangende aanpak. “De industrie neemt haar eigen verantwoordelijkheid en schept duidelijke kaders voor de overheid, kennisinstellingen en andere stakeholders.” 

Waardebehoud grondstoffen

Samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het ministerie van EZK vormde Jeannette Levels het kernteam. “Wij hebben het teamproces uitgezet en geleid”, zegt ze. “En uit alle resultaten van dat proces feitelijk de transitieagenda voor de maakindustrie geschreven.” Na het inventariseren van de huidige situatie en het houden van een werksessie volgde een aantal concrete aanbevelingen. 

“Zoals waarop je moet sturen”, geeft Levels als voorbeeld. “Waardebehoud van grondstoffen is daarbij belangrijk, waarbij recycling dan nog het laagste niveau is.” Het werken met databases en een rekenmethode moet ook in de industrie worden ingevoerd. De bouwsector dient daarbij als voorbeeld. Een ander aandachtspunt om tot een circulaire economie te komen is de manier van ontwerpen, aldus de adviseur. “Daar moet je heel gericht naar kijken”, legt ze uit. “Producten circulair krijgen hangt erg af van hoe ze zijn ontworpen. Daarbij moet de benodigde kennis in de bedrijven zeker worden ondersteund.” 

Bijdrage rijksoverheid 

Ook van de rijksoverheid en de banken verwacht Jeannette Levels een bijdrage. “Om het vliegwiel van de circulaire economie aan het draaien te krijgen moeten fiscale maatregelen komen. Met een passend fiscaal instrumentarium kan de overheid de circulaire economie stimuleren”, bepleit ze. En banken moeten hun financieel instrumentarium laten aansluiten op de circulaire economie. “Die vergt een andere liquiditeitsstroom”, aldus Levels. “Met name mkb-bedrijven zijn nu eenmaal geen banken.” 

Morgen aan de gang 

Er kunnen op korte termijn al stappen worden gezet, zegt de adviseur. “Zeker met circulair ontwerpen en het sluiten van kringlopen kunnen we morgen aan de gang. En dan komt het vliegwiel op gang, zeker met een actief circulair inkopende overheid.”

Alle relevante info verzameld in ons dossier circulair ondernemen

Meer weten over circulair ondernemen? Als Stichting Adviescentrum Metaal volgen we de ontwikkelingen over circulair ondernemen op de voet. We hebben de interessantste publicaties en documenten verzameld in ons dossier circulair ondernemen.