Arbomanagementsysteem ISO 45001

06-04-2018

ISO publiceerde afgelopen november de definitieve conceptversie van de ISO 45001 'Managementsystemen voor gezond en veilig werken - Eisen met richtlijnen voor gebruik’. De norm werd met 93% van de stemmen van de deelnemende landen goedgekeurd. De definitieve norm is inmiddels gepubliceerd.

Lees verder

Arbomanagementsysteem ISO 45001

High Level Structure

De ISO 45001 is opgezet volgens de High Level Structure van de nieuwe ISO-normen voor kwaliteit- en milieumanagement. Deze structuur maakt het voor bedrijven eenvoudiger om managementsystemen voor kwaliteit, milieu en arbo in bestaande systemen te integreren.

Actueel plan van aanpak

Elk bedrijf moet voldoen aan de geïdentificeerde wet- en regelgeving op het gebied van arbo. Deze complianceverplichting wordt nog wel eens onderschat. Nu is het in de praktijk nog zo dat veel bedrijven wel een RI&E (Risico Inventarisatie- en Evaluatie) hebben, maar geen actueel plan van aanpak. Directe verplichtingen uit het Arbobesluit en uit de Arbowet mogen niet meer ‘ingepland’ zijn. 

Vanuit de Arbowet heeft iedere werkgever een zorgplicht voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Ook moeten werkgevers aan kunnen tonen dat zij de arbeidsomstandigheden continu verbeteren. Een actueel en bijgewerkt plan van aanpak is hierbij essentieel. Ook moeten bedrijven de operationele planning en beheersing van de processen aantoonbaar maken en periodiek beoordelen door middel van interne audits.

MIDAS

Heeft u ondersteuning nodig bij het invoeren van een arbomanagementsysteem? Voor ISO 45001 beschikken we over een webbased MIDAS-systeem. In deze online tool wordt de hele PDCA-cirkel (Plan-Do-Check-Act cyclus) inclusief de gedocumenteerde informatie, aantoonbaar beheerst. 

Wilt u meer informatie over de ISO 45001 of wilt u meer weten over onze online tool MIDAS, neemt u dan contact op met Wouter Grijm, onze specialist op het gebied van Arbo & veiligheid.

Expertises

Kwaliteitsmanagement

Meer over Kwaliteitsmanagement

Milieu

Meer over Milieu