Asbest aangetroffen in straalgrit van Eurogrit

09-10-2017

Bij straalwerkzaamheden met grit is in de laatste maanden witte asbest vrijgekomen. Fabrikant Sibelco heeft het straalmiddel Eurogrit teruggeroepen en de afnemers gewaarschuwd.

Lees verder

Asbest aangetroffen in straalgrit van Eurogrit

Straalmiddel

Bij het stralen van harde oppervlakten, zoals metaal, wordt grit gebruikt. Het is bekend dat het straalmiddel gebruikt is bij Tata Steel in IJmuiden en bij het Afval Energie Bedrijf in Amsterdam. De inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekijkt met andere betrokkenen welke maatregelen er verder nodig zijn. 

Witte asbest

Het gaat om geringe hoeveelheden asbestvezels van het type chrysotiel, ook wel witte asbest genoemd, die voorkomen in Eurogrit straalmiddel smeltslak (aluminium silicaat). 

Eurogrit schrijft op de website: 

“...De tot nu toe aangetroffen concentratie van dit asbest is onder de 100 mg/kg droge stof zoals bedoeld in onder meer het Productenbesluit asbest en het Arbeidsomstandighedenbesluit. De aangetroffen hoeveelheden zijn dermate klein dat het product zelf volgens experts geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Bij langdurige onbeschermde blootstelling tijdens het gebruik kunnen verhoogde gezondheidsrisico’s niet worden uitgesloten....” 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht, neem dan contact met ons op.

Expertises

Arbo & veiligheid

Meer over Arbo & veiligheid

Milieu

Meer over Milieu