ATEX risicoanalyse

18-02-2017

Vanaf 20 april 2016 treedt de nieuwe ATEX 144 richtlijn in werking als vervanging van de ATEX 95 richtlijn. Een belangrijke wijziging is dat fabrikanten nu een adequate risicoanalyse en –beoordeling moeten uitvoeren inzake het explosiegevaar door machines in explosieve omgevingen. Ook moet deze beoordeling worden opgenomen in het technisch dossier. 

Deze richtlijn is van toepassing op machines, die bedoeld zijn om gebruikt te gaan worden op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. Mechanische apparatuur kan in mogelijke explosieve atmosferen net zo een potentiele ontstekingsbron vormen als elektrische apparatuur dat is. 

Voorheen werd alleen gedacht of aandacht besteed aan de potentiële ontstekingsbronnen van elektrische apparatuur. Deze nieuwe norm legt duidelijk de aandacht ook bij mechanische apparatuur. Voor fabrikanten is het dus van belang om hiervoor een juiste risicobeoordeling uit te voeren. De norm NEN-EN 13463 specificeert de basismethode en eisen voor het ontwerp, de bouw, testen en markering van niet-elektrische apparatuur voor gebruik in potentieel explosieve omgevingen. De NEN-EN 15198 beschrijft de methodiek voor de ontstekingsanalyse. 

Explosieveiligheidsdocument

Elk bedrijf moet beschikken over een explosieveiligheidsdocument (EVD) in het kader van ATEX 137 als er sprake is van een risico door de mogelijke aanwezigheid van explosieve atmosferen. Binnen de gevarenzones moeten potentiele ontstekingsbronnen worden geïdentificeerd, waartoe zowel elektrische apparatuur als machines kunnen behoren. Per bron worden dan maatregelen genomen om ontsteking te voorkomen.

Advies nodig?

Ook gebruik maken van het advies en de expertises van de Stichting Adviescentrum Metaal? Word lid!

Enkele voordelen van het lidmaatschap:

  • advies van deskundige adviseurs
  • interessante workshops en thema-avonden
  • begeleiding
Contact
Bezoekadres:
Kelvinbaan 40
3439 MT Nieuwegein

Postadres:
Postbus 1461
3430 BL Nieuwegein

030-6930055
info@metaaladvies.nl