Circulaire Metaalketen Rijksbreed gedragen

15-09-2016

Het project Circulaire Metaalketen waarin Koninklijke Metaalunie participeert, wordt genoemd in het Rijksbrede programma Circulaire Economie. In het Rijksbrede programma schetst het kabinet het perspectief op een toekomstbestendige, duurzame economie en een leefbare aarde voor toekomstige generaties. Het programma moet leiden tot een circulaire economie in 2050 en is vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer.

Metaal oneindig recyclebaar

Volgens Gerard Wyfker, beleidssecretaris Milieu en Energie van Metaalunie is het vanzelfsprekend dat het project genoemd wordt. “Allereerst omdat metaal als geen ander materiaal oneindig recyclebaar is en dus uitermate geschikt is voor het vormen van een circulaire keten. Daarnaast is het project Circulaire Metaalketen het enige bestaande keteninitiatief in de metaal.” Circulariteit is per definitie een ketenverhaal vindt Wyfker: “Je kunt de cirkel alleen dichtmaken als alle ketenpartners een bijdrage leveren en bereid zijn mee te denken over hun rol daarbij. Daar draait het project ook om en daarom is het een evident onderdeel van het Rijksbrede programma.” Omdat het denken in ketens essentieel is, vindt hij het ook vanzelfsprekend dat een grondstoffenakkoord gesloten wordt met de Circulaire Metaalketen: “Daarin zijn alle relevante partners immers vertegenwoordigd.”

Nieuwe businesskansen

De metaalsector heeft de circulaire lat hoog gelegd zegt Wyfker: “In een circulaire metaalketen worden producten en onderdelen van producten aan het einde van hun, eerste levensduur niet weggegooid en hooguit op materiaalniveau gerecycled, maar worden zij, na controle en bewerking, als up-to-date product of onderdeel hergebruikt. Dat leidt tot nieuwe businesskansen en is daarnaast goed voor het milieu.” Metaalunieleden zijn al ver gevorderd met het circulair zijn en hebben in veel gevallen het verdienmodel daar op aangepast. Het hergebruik bij mkb-metaalbedrijven leidt tot hoogwaardig gereviseerde verder geïnnoveerde producten.

Circulaire metaalketen is een belangrijk thema voor Metaalunie. Zo staat het onlangs verschenen jaarverslag geheel in het teken van circulariteit en organiseert Metaalunie op 6 december het tweede symposium ‘Verzilver de kansen van de circulaire metaalketen’.

Bron: Metaalunie