De ‘Metaalunie Circulaire Metaalketen Challenge’, doe mee!

17-02-2015

Ziet u circulair ondernemen als hét antwoord op een toenemende schaarste aan grondstoffen en dé kans op nieuwe business modellen? Heeft u in meer of mindere mate al een idee maar wilt u verder onderzoeken wat circulair ondernemen concreet voor uw organisatie kan betekenen en welke stappen u daarbij kunt nemen? Maak dan met uw circulaire idee kans op één van de tien beschikbare plaatsen voor een Community of Practice (CoP) onder deskundige leiding van MVO Nederland met interessante thema’s & boeiende sprekers en probeer in september 2015 met het best uitgewerkte pilot-voorstel als winnaar van de Metaalunie Circulaire Metaalketen Challenge uit de bus te komen.

Metalen zijn als element zonder verlies van kwaliteit eeuwig recyclebaar. Dat is niet zozeer de uitdaging. In de circulaire economie gaat het er juist om, om op een hoger niveau (product, onderdeel) metalen in te zetten en her te gebruiken voordat ze ter recycling worden aangeboden. In de recyclingstap moet daarnaast de kwaliteit van de stromen verhoogd worden om metalen met dezelfde kwaliteit in dezelfde hoeveelheid te krijgen.

Aanmelden 

U meldt zich aan voor de Challenge door uiterlijk 1 maart 2015 een e-mail met uw NAW-gegevens te sturen naar grondstoffen@metaalunie.nl. Nadat u zich heeft aangemeld, ontvangt u een kort vragenformulier. Op basis daarvan selecteert een deskundige jury welke tien ondernemers aan de CoP kunnen deelnemen. De CoP bestaat uit zes bijeenkomsten die van medio april tot medio juli tijdens de namiddag / vroege avond worden georganiseerd, bij voorkeur op de bedrijfslocatie van de deelnemers. Deelnemers kunnen een collega, leverancier of klant laten participeren. De jury bepaalt ook wie de uiteindelijke winnaar van de Challenge wordt. De uitspraak van de jury is bindend. Deelname aan de CoP levert extra kennis & inspiratie op, uitbreiding van uw netwerk en als het even mee zit een lopende pilot. Winnaar worden levert bovendien erkenning en publiciteit op.

De CoP per bijeenkomst 

Bijeenkomst 1 – Waarde creatie
In een inspirerende lezing komen concrete praktijkvoorbeelden aan bod die een succesvolle transformatie toelichten. Onderliggende principes staan hierbij centraal. Daarna ontdekken deelnemers onder begeleiding waar in hun bedrijf kansen liggen voor transformatie. Aan het einde van de workshop dagen we deelnemers uit een product of dienst uit het eigen aanbod te selecteren om een pilot circulair ondernemen mee te starten.

Bijeenkomst 2 – Producten en processen
Een ondernemer die al circulaire producten levert en circulaire bedrijfsprocessen heeft ingevoerd deelt zijn ervaringen. Vervolgens zoeken deelnemers aanknopingspunten in het bestaande portfolio en verkennen zij de huidige processen. Voor de volgende bijeenkomst krijgen deelnemers de vraag om vast te stellen welke producten of processen centraal staan in de pilot.

Bijeenkomst 3 – Businessmodellen
Een presentatie van een ervaringsdeskundige op het gebied van nieuwe business modellen toepassen vormt de inleiding van deze workshop. Deelnemers bekijken welke verdienmodellen van toepassing kunnen zijn op hun eigen pilot. Voor de volgende workshop werken de deelnemers een businessplan uit waarin zij een nieuwe vorm van waarde creatie realiseren.

Bijeenkomst 4 – Ketensamenwerking
Inleiding op het belang van samenwerken in de gehele keten. Gezamenlijk worden de wederzijdse voordelen van de beoogde pilots onderzocht, waarna deelnemers de pilots concreet benoemen. In voorbereiding op de volgende workshop onderzoeken deelnemers intern wie betrokken moet zijn bij de pilot. 

Bijeenkomst 5 – Draagvlak
Een belangrijke les over verandermanagement: ook voor circulair ondernemen en de pilot moeten ondernemers draagvlak creëren, zowel intern als extern. Een deskundige begeleidt een sessie waarin deelnemers aan de hand van de batenmanagement methode eigenaarschap bij de relevante personen neerlegt. Na afloop passen deelnemers deze methode toe binnen de eigen organisatie ten behoeve van de pilot.

Bijeenkomst 6 – Lessons learned
Elke CoP is uniek. Gaandeweg bepalen alle stakeholders gezamenlijk de behoefte aan uitleg of verdieping op onderwerpen. Centraal staat hierbij de behoefte om de pilots optimaal uit te voeren. De doelstelling is dat alle deelnemers een lopende pilot hebben en deze CoP in juli 2015 feestelijk kan worden afgesloten. In september 2015 volgt dan tijdens een aparte bijeenkomst de bekendmaking van de winnaar van de Metaalunie Circulaire Metaalketen Challenge.

Meer informatie?

Meer informatie is te vinden op de website circulairemetaalketen.nl/wat-is-het. U kunt ook contact opnemen met Gerard Wyfker, beleidssecretaris Milieu & Energie Metaalunie, e-mail: wyfker@metaalunie.nl of met Godart Croon, projectmanager Circulaire Economie MVO Nederland, e-mail: gcroon@mvonederland.nl.