Energie erkende maatregelen vanaf 1 december 2015 in het Activiteitenbesluit

16-11-2015

Met deze wijzigingsbesluiten zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd voor de verplichting voor energiebesparing. Op 1 december 2015 treedt de gewijzigde regelgeving in werking. Hiermee treden de onderdelen rond energiebesparing een maand eerder in werking dan de overige onderdelen van het besluit en de regeling.

Nieuw is de introductie van de systematiek van erkende maatregelen voor energiebesparing. De erkende maatregelen hebben een maximale terugverdientijd van vijf jaar en zijn opgenomen in de regeling bij het Wijzigingsbesluit. De erkende maatregelen verduidelijken hoe men aan de energiebesparings­verplichting in artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit kan voldoen. 

Ook voor onze bedrijfstak metalelektro en mkb-metaal treden de erkende maatregelen in. 

  1. Artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit met nota van toelichting (bestand 1
  2. Artikel 2.16 (bestand 2
  3. Bijlage 10 van de Activiteitenregeling met nota van toelichting (bestand 3

Hieronder zijn de genoemde wijzigingen verder toegelicht. 

Toelichting op de wijzigingen

Artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit
Om de verplichting voor energiebesparing te vereenvoudigen, zijn in het Activiteitenbesluit de volgende wijzigingen doorgevoerd.

  1. Schrappen van de netto contante waarde als norm of een energiebesparende maatregel een redelijke maatregel is. 
  2. Mogelijkheid om een gefaseerde uitvoering van energiebesparende maatregelen vast te leggen. Bedrijven, bevoegd gezag en omgevingsdiensten kunnen beter rekening houden met de bedrijfseconomische omstandigheden en meer aansluiten bij natuurlijke (investerings)momenten.
  3. Inzicht in de relatie tussen milieu- en bouwregelgeving. Waar relevant is per erkende maatregel de link gelegd met een energielabel en bouwjaar van een gebouw

Bijlage 10 van de Activiteitenregeling

De verplichting om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar te nemen is niet nieuw. Door de erkende maatregelen wordt wel meer duidelijkheid geboden hoe men aan deze verplichting kan voldoen. De uitvoering door de bedrijven en het toezicht hierop door het bevoegd gezag of omgevingsdiensten wordt vereenvoudigd. Het toepassen van de maatregelen is niet verplicht in tegenstelling tot de energiebesparingsverplichting. 

Als Stichting Adviescentrum hebben wij in opdracht van FME-CWM en Koninklijke Metaalunie meegewerkt aan het realiseren van de maatregelenlijst. Eveneens in samenwerking met FME-CWM en Metaalunie hebben we een digitaal instrument ontwikkeld waarmee u zelf eenvoudig kunt bepalen welke maatregelen u al heeft getroffen, niet van toepassing zijn of welke u nog moet treffen. Het instrument is ontwikkeld als pilot, maar staat u als deelnemer reeds ter beschikking via epk.energiecentrum.nl.