Maatregelen doelmatig beheer en onderhoud (DBO)

04-10-2017

In de zomer van 2017 is de lijst van erkende maatregelen energiebesparing geactualiseerd. Er zijn maatregelen doelmatig beheer en onderhoud (DBO) aan de lijst toegevoegd. Deze dbo-maatregelen moeten zorgen voor het goed functioneren van de maatregel. 

Lees verder

Maatregelen doelmatig beheer en onderhoud (DBO)

Sinds 1 december 2015 gelden er voor de metaalsector erkende maatregelen energiebesparing. Alle bedrijven in Nederland met een jaarlijks energieverbruik groter dan 50.000 kWh en/of 25.000m3 aardgasequivalent, moeten energiereducerende maatregelen treffen. 

Door alle relevante erkende maatregelen toe te passen, wordt invulling aan deze verplichting gegeven. Dit is vrijwillig. Het alternatief is om met een maatwerkonderzoek te bepalen welke maatregelen van toepassing zijn.

Actualisatie erkende maatregelen energiebesparing 

Afgelopen zomer is een beperkte actualisatie van de erkende maatregelen energiebesparing doorgevoerd. Er zijn zogenoemde maatregelen doelmatig beheer en onderhoud (DBO) opgesteld. 

Goed functioneren maatregelen 

Deze maatregelen staan niet in de lijst met erkende maatregelen, maar zijn wel wettelijk aangewezen. De DBO-maatregelen zijn ondersteunende maatregelen bij een erkende maatregel: ze zorgen voor het goed functioneren van de maatregel. 

Voorbeeld dbo-maatregel 

Bijvoorbeeld de erkende maatregel nr 9: pas een HR107 cv-ketel toe, heeft als DBO-maatregel: 

  • Controleren instellingen stookgrenzen (afstellen op warmtebehoefte) 
  • Controleren instellingen stooklijnen (afstellen op warmtebehoefte) 
  • Periodiek onderhouden van de stookinstallatie. 
  • Controleren retourwatertemperatuur na distributie en warmteafgifte. 

Er is een lijst waar alle erkende maatregelen en de bijbehorende DBO-maatregelen op staan. Klik op het linkje om die lijst te downloaden.

Vragen over DBO-maatregelen?

Heeft u vragen over DBO-maatregelen? Neem dan contact met ons op.

Expertises

Energie

Meer over Energie