Metaalsector scoort het hoogste bij bedrijfsongevallen

08-11-2016

Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2015, een onderzoek van het CBS in samenwerking met TNO, blijkt dat van alle beroepen medewerkers in de metaalsector en bouwvakkers het vaakst betrokken zijn bij een bedrijfsongeval.In 2015 bleef gemiddeld 1,4 procent van de werknemers in Nederland wel eens een of meer dagen thuis nadat ze betrokken waren bij een ongeluk op de werkplek. In de metaalsector dit ligt op 5,1%. Ook in de bouw ligt het aantal met 4,8 procent van de werknemers flink hoger dan het landelijk gemiddelde in andere beroepen. Op de derde en vierde plaats volgen de sectoren voedselverwerking en transport.

Uit het onderzoek blijkt tevens dat in 9 van de 10 beroepsgroepen waarin de meeste bedrijfsongevallen plaatsvinden, meer mannen dan vrouwen werken. Alleen onder sociaalwerkers en groeps- en woonbegeleiders is dat andersom. Mannen hebben dan ook vaker dan vrouwen een arbeidsongeval: in 2015 had 1,7 procent van de mannelijke werknemers een ongeluk tijdens het werk dat tot verzuim leidde, onder de vrouwelijke werknemers was dit 1,0 procent. Andere beroepen waarin werknemers bovengemiddeld ‘gevaar’ lopen zijn onder meer slagers, chauffeurs, bedieners van mobiele machines en tuinders, akkerbouwers en veetelers.

Uit de cijfers van CBS en TNO blijkt ook dat werknemers in de metaal en bouw hun collega’s het vaakst aanspreken op onveilig of ongezond werken. Ruim 8 op de 10 metaal- en bouwarbeiders zeggen hun collega’s aan te spreken op onveilig of ongezond werken. Elektriciens en elektronicamonteurs waarschuwen elkaar daarbij het vaakst van allemaal. 

Vallen de 230.000 bedrijfsongevallen, die jaarlijks voorkomen, te reduceren, dan wel te voorkomen? Stichting Adviescentrum Metaal is ervan overtuigd dat dit mogelijk is. Door onze leden te adviseren bij verschillende bedrijfsaspecten, zoals het versterken van managementcommitment, een sterke veiligheidscultuur en innovatieve oplossingen en tools, kan het aantal bedrijfsongevallen aanzienlijk worden teruggedrongen.

Expertises

Arbo & veiligheid

Meer over Arbo & veiligheid