Nieuwe versie VCA 2017/6.0

06-03-2018

De nieuwe versie van de VCA, de Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, is geaccepteerd door de Raad voor Accreditatie. Daarmee gaat versie 2017/6.0 op termijn de huidige versie 2008/5.1 vervangen. De VCA-checklist moet nog worden gepubliceerd, naar verwachting zal dat nog wel een paar weken duren. 


Lees verder

Nieuwe versie VCA 2017/6.0

Overgangsregeling

Is uw bedrijf VCA-gecertificeerd? Dan geldt er een overgangsregeling. Deze regeling houdt in dat u pas bij het eerstvolgende certificeringsmoment overstapt op de nieuwe versie 2017/6.0. 

Wat is er gewijzigd?

  1. Veilig werken komt nog meer centraal te staan en er is minder aandacht voor het milieu.
  2. Eisen over een veilige werkplek zijn aangescherpt en er is meer tijd ingericht voor audits op de werkplek.
  3. Meer ruimte voor eigen invulling van gedragsaspecten in relatie tot veiligheid (maatwerkaanpak) en verbetering van het veiligheidsbewustzijn. 
  4. Strengere basiseisen voor zzp-ers en toetsingseisen voor inhurende partijen. 
  5. Er zijn geen verschillen meer tussen de Nederlandse en Belgische versie.

Veiligheid centraal

In de nieuwe VCA staan minder eisen dan in de huidige versie en zijn de overgebleven eisen logischer gestructureerd. Veiligheid centraal en betere veiligheid in de keten!

Invoeren nieuwe VCA

Wilt u meer informatie over wat de nieuwe VCA inhoudt voor uw bedrijf of heeft u hulp nodig bij de invoering neemt u dan contact op met Wouter Grijm, onze specialist op het gebied van Arbo & veiligheid.

Expertises

Arbo & veiligheid

Meer over Arbo & veiligheid