Stimulatie zonne-energie via SDE+regeling door overheid

21-02-2017

De voorjaarsronde Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2017 opent op 7 maart 2017. Het kabinet stelt voor de stimulering van hernieuwbare energieprojecten voor 2017, zowel in het voor- als najaar, 6 miljard euro beschikbaar via de regeling SDE+.

De SDE+ is zodanig ingericht, dat zoveel mogelijk hernieuwbare energie wordt opgewekt tegen zo laag mogelijke kosten. De regeling stimuleert aanvragers om projecten voor een zo laag mogelijke subsidie in te dienen, waarbij er concurrentie is tussen de verschillende technologieën. 

Projecten die voor een lager subsidiebedrag inschrijven, hebben dus meer kans om de subsidie te ontvangen. Wij kunnen u helpen bij de aanvraag, hierdoor wordt de kans op subsidie vergroot. Ook in 2017 staat de SDE+ open voor projecten die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen zoals wind, biomassa, zon, geothermie en water.

SDE+ 2017, de werking

De subsidieregeling, Stimulering Duurzame Energieopwekking (SDE+), is een exploitatiesubsidie van Economische Zaken en bestaat sinds 2008. Dit betekent dat een producent subsidie ontvangt voor de opgewekte energie en niet voor de aanschaf van een productie-installatie.

De kostprijs van groene energie is hoger dan die van grijze energie. SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en groene energie voor een periode van 15 jaar (voor zonnestroom), in onderstaande figuur wordt dit inzichtelijk gemaakt.

SDE+ bijdrage = basisbedrag - correctiebedrag

De hoogte van de SDE+ bijdrage is afhankelijk van de ontwikkeling van de energieprijs. Bij een hogere energieprijs, daalt de SDE+ bijdrage. Maar wordt meer verdient aan de verkoop van de opgewekte energie. Voor 2017 wordt het maximale basisbedrag in de SDE+ verlaagd van € 0,15/kWh naar € 0,13/kWh. 

Expertises

Energie

Meer over Energie