Themabijeenkomst Duurzaam Aluminium

14-01-2015

Bij het gebruik en toepassing van aluminium is het van groot belang dat de materiaalgegevens, waaronder de milieugegevens, op een goede manier in de Nationale Milieudatabase zijn verwerkt.

Nationale Milieudatabase

Het blijkt dat deze Nationale Milieudatabase momenteel nog onvolledig is ingevuld. Met als gevolg dat systemen, die op basis van deze gegevens werken zoals bijvoorbeeld DuboCalc, op basis van onvolledige gegevens onjuiste conclusies kunnen trekken. Hierdoor kan het materiaal aluminium in een verkeerd daglicht komen te staan.

Duurzaam aluminium

Om hier verandering in aan te brengen organiseert Stichting Adviescentrum Metaal in samenwerking met het Aluminium Centrum en Aluminium Metal Knowledge een themabijeenkomst op 5 februari 2015 bij het Aluminium Centrum, Einsteinbaan 1 in Nieuwegein. Tijdens deze themabijeenkomst zullen verschillende sprekers hun licht over het onderwerp 'Duurzaam aluminium' laten schijnen.

  • Vanuit IVAM zal Harry van Ewijk zal ingaan op de inrichting van de Nationale Milieu Databank (NMD) en de bepalingsmethodiek. 
  • Jeannette Levels-Vermeer van de Stichting Adviescentrum Metaal zal dieper ingaan hoe productgegevens worden vastgelegd in Life Cycle Analysis (LCA).
  • Vanuit Rijkwaterstaat zal het aspect duurzaamheid in het aanbestedingsbeleid worden besproken. 
  • Vanuit het NEN zal Taco van den Broek de duurzaamheid van aluminium samenvatten in normen. 
  • Daarnaast zullen een of meer praktijkgevallen worden besproken waaruit het belang van goede productmilieugegevens blijkt.

Spreekt dit onderwerp u aan en wilt u hierover meepraten? Meld u dan aan! Vanaf 12.30 uur is de inloop; het programma start om 13.00 uur en zal rond 16.30 uur worden afgesloten met een hapje en een drankje. De themabijeenkomst is gratis toegankelijk voor deelnemers van Stichting Adviescentrum Metaal en het Aluminium Centrum.