Uitnodiging: Inloopspreekuur subsidieregeling Duurzame Energieopwekking en Energiebesparing

05-02-2015

In de provincie Overijssel nemen 32 leden deel aan het Metaalunie-energieproject 'De Sprong Voorwaarts'. Samen met Stichting Adviescentrum Metaal en provincie Overijssel richten deze ondernemers zich op energiebesparing en opwekking van hernieuwbare energie. Samen werken we hiermee aan een duurzame, concurrerende metaalsector.

Het project is sinds de startbijeenkomst op 9 oktober 2014 bij Pan Oston in Raalte goed op gang gekomen. De meeste deelnemers maken inmiddels gebruik van een Energie Management Systeem en hebben maatwerkadvies gekregen van Stichting Adviescentrum Metaal over de route naar 20% energiebesparing en 16% opwekking van hernieuwbare energie. Hierdoor moet een goed beeld zijn ontstaan van mogelijke investeringen en plannen voor de uitvoering.

Tenderregeling – subsidie voor investeringen

Mogelijk zijn sommige plannen al zo concreet, dat aan de slag is gegaan met het rondmaken van de financiering van de investering. De provincie Overijssel denkt graag mee over de mogelijkheid die de subsidieregeling ‘Duurzame Energieopwekking en Energiebesparing’ biedt. Deze regeling biedt tot € 199.000 subsidie voor investeringen in energiebesparing, bio-energie, bodemenergie, waterkracht, distributie van restwarmte en – mits gecombineerd met eerder genoemde investeringen – zonne-energie. Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie, kan een aanvraag bij de provincie worden ingediend. Daarbij wordt onder meer gevraagd om een projectplan op te stellen, berekeningen bij te voegen van het verwachte energie-effect en offertes te overleggen voor de opgevoerde investeringskosten. 

Energiecoach

De energiecoach van Stichting Adviescentrum Metaal helpt de aan het project deelnemende leden bij het voorbereiden van een aanvraag. De ontvangen aanvragen worden niet in volgorde van binnenkomst behandeld; er wordt een tendersystematiek gehanteerd waarbij de aanvragen die het hoogst scoren op de beoordelingscriteria subsidie ontvangen. In 2015 zijn er twee rondes met de volgende indientermijnen:

  • 5 februari t/m 3 april 2015, 19:00 uur (beschikbaar subsidiebudget: € 1.250.000).
  • 13 juli t/m 11 september 2015, 19:00 uur (beschikbaar subsidiebudget: € 750.000).

Meer informatie en inloopspreekuur

De regeling wordt mondeling toegelicht tijdens het inloopspreekuur. Vooraf kan worden bekeken of de tenderregeling geschikt is voor een bepaald voorgenomen investeringstraject. Naast vertegenwoordigers van de provincie zijn ook vertegenwoordigers van Metaalunie en Stichting Adviescentrum Metaal aanwezig voor beantwoording van vragen. Deelnemers aan het project maar ook overige geïnteresseerde leden zijn op 20 februari as. van harte welkom op het provinciehuis in Zwolle tussen 14:00 en 17:00 uur. Er kan worden binnengelopen op het tijdstip dat het beste schikt.

Expertises

Duurzaamheid

Meer over Duurzaamheid

Energie

Meer over Energie