‘UITSTEL OMGEVINGSWET IS WEL JAMMER, MAAR ZEKER GEEN RAMP’

07-06-2016

Dat het invoeren van de Omgevingswet is uitgesteld naar 2021, is wel jammer maar zeker geen ramp voor de ontwikkeling van duurzame projecten, zoals windmolenparken. Dat vindt Daniël Verburg, adviseur gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ordening.

ZORGVULDIGE VOORBEREIDING IS BELANGRIJK

“Dat jaar uitstel is jammer omdat de nieuwe Omgevingswet een goede stap zou zijn in het bundelen van en meer samenhang brengen in de wetgeving, maar een zorgvuldige voorbereiding is ook belangrijk”, aldus Verburg, “en daarvoor hebben ze in Den Haag kennelijk meer tijd nodig.” 

Daniël Verburg beschouwt de komst van de Omgevingswet zeker als een verbetering. “Met die wet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten”, licht hij toe. 

De Omgevingswet is gericht op de fysieke leefomgeving, wat betekent dat milieu-, duurzaamheids- en ruimtethema’s gedurende de planvorming integraal moeten worden afgewogen. “Concreet komt dat er op neer, dat er meer aandacht en ruimte komt voor duurzame projecten”, aldus Verburg. 

DRAAGVLAK EN PARTICIPATIE 

Belangrijk in de Omgevingswet is verder dat door het loslaten van sectorale ontwikkelingen en beslissingen plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar kunnen worden afgestemd en dat meer verantwoordelijkheid bij de initiatiefnemer wordt gelaten. 

“Er komen minder regels en er is straks meer ruimte voor waarden als betrokkenheid en samenwerking van burgers”, aldus Verburg. “De focus komt dus meer te liggen op draagvlak en participatie. Bij grootschalige projecten wordt het verplicht de participatie van onder meer burgers vroegtijdig in het traject te regelen. En heel duidelijk moet worden vastgelegd hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van een project zijn betrokken.” 

‘UITERST ZORGVULDIG’ 

Maar lastig is, geeft Verburg aan, dat nog lang niet helemaal helder is wat de inhoud en uitwerking van de Omgevingswet gaan worden. “De vraag is bijvoorbeeld, hoe maatregelen voor onder meer geluid, slagschaduw, externe veiligheid en natuur worden vastgelegd.” 

Het wachten is op de diverse AMvB’s, de Algemene Maatregelen van Bestuur, die de basis moeten vormen waarop de nieuwe wet gestalte krijgt. “Dat moet natuurlijk allemaal uiterst zorgvuldig worden geregeld, zodat de Omgevingswet straks ook echt in de praktijk een verbetering zal blijken te zijn”, aldus Daniël Verburg. 

“Vandaar dat wij met dat jaartje uitstel best kunnen leven. En in de tussentijd blijven we de ontwikkelingen en mogelijkheden van de Omgevingswet natuurlijk nauwgezet in de gaten houden.”