Van afval naar grondstof

Circulair ondernemen kan een passend antwoord zijn op toenemende schaarste aan grondsto! en en bijbehorende prijsstijgingen. Volgens een studie van TNO uit 2013 zou in de metaalsector jaarlijks zo’n € 575 miljoen extra zijn te verdienen door een steviger sturing op circulariteit. In het kader van het project ‘Van Afval Naar Grondstof’ is Koninklijke Metaalunie op verzoek van het ministerie van I&M de trekker bij het projectmatig opstellen van een ‘Opleidings- en Onderzoekagenda’ circulaire metaalketen.

Bekijk het artikel hier: van afval naar grondstof


Meer weten over het projectenprogramma? Kijk op www.circulairemetaalketen.nl