Verzilver de kansen van de Circulaire Metaalketen

14-11-2016

Dinsdag 6 december 2016, 15.00 uur te Koninklijke Metaalunie, Einsteinbaan 1, Nieuwegein.

De businessmodellen van de toekomst 

Circulair ondernemen is het antwoord op schaarste aan grondstoffen en bijbehorende prijsstijgingen. Maar bovenal biedt circulariteit kansen voor nieuwe businessmodellen. Om die kansen te verzilveren, liggen er nog de nodige uitdagingen. Vanuit het project Circulaire Metaalketen zijn ondernemers uitgedaagd (meer) circulair te gaan denken en doen. In de namiddag van 6 december staan voor de tweede achtereenvolgende keer praktijk, ervaringen delen, van elkaar leren, bewustwording en elkaar inspireren centraal en wordt opgeroepen tot “hands-on” deelname aan de transitie. 

‘Circulair ondernemen biedt een garantie voor de boterham van de toekomst’ 

(Fried Kaanen, ondernemer en voorzitter Koninklijke Metaalunie) 

Programma 

Dagvoorzitter is ook dit jaar weer Mark Beumer (projectmanager bij Het Groene Brein). Mark is actief met de zaal door kritische vragen te stellen. De zaal blijft de hele sessie direct betrokken en er wordt uitgedaagd om met elkaar in discussie te gaan. In een inspirerende film wordt uitgelegd wat circulariteit is en wordt een aantal voorbeelden van circulariteit uitgewerkt. Daarnaast wordt aangegeven wat het belang van circulariteit is, en waarom we er niet meer omheen kunnen. 

Theo Henckens, gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht en onlangs uitgebreid in het nieuws geweest, stelt in zijn proefschrift dat over enkele tientallen jaren de ertsen van vier belangrijke minerale grondstoffen op zijn. Hij zal uitleggen wat we daar aan kunnen doen. 

Cecile van Oppen zal u alles vertellen over de businessmodellen die circulair ondernemen oplevert. Cécile is een voorbeeld voor de nieuwe generatie denkers op het gebied van duurzaamheid. Ze laat zien dat duurzaamheid meer is dan een technische opgave, en benadert binnen haar baanbrekende projecten duurzaamheid dan ook vanuit de procesmatige en financiële kant. Een systeemdenker pur sang, die met innovatieve concepten, samenwerkingsverbanden én business modellen duurzame doorbraken initieert en realiseert. 

Tot slot schetst Willem-Henk Streekstra van VNO-NCW / MKB-Nederland hoe de koepelorganisaties en de Circulaire Metaalketen de komende periode samenwerken om met de Rijksoverheid te komen tot een uitgekiend Grondstoffenakkoord en commercieel uitdagende transitieagenda naar een circulaire toekomst. 

Start: 15.00 uur 

Einde: 18.00 uur, met aansluitend borrel en buffet 

Locatie: Koninklijke Metaalunie, Einsteinbaan 1, Nieuwegein 

Meer informatie?

Stichting Adviescentrum Metaal is één van de participanten van de circulaire metaalketen, heeft u vragen of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met:

Jeannette Levels-Vermeer Levels@metaaladvies.nl