Wijziging Beleidsregel Boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving

17-11-2017

Per 1 september is er een wijziging doorgevoerd in de Beleidsregel Boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving. De wijziging gaat over het boetebedrag.

Lees verder

Wijziging Beleidsregel Boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving

De wijziging heeft te maken met de recente wijzigingen in de Arbowet en het Arbobesluit. De wijziging van de beleidsregel heeft betrekking op het boetebedrag, dat door de Inspectie SZW kan worden opgelegd als niet is/wordt voldaan aan de eis dat er een basiscontract moet zijn met een Arbodienstverlener conform artikel 14 en 14a van de Arbowet. 

Boetes en voorwaarden

Voor nieuwe contracten, afgesloten na 1 juli 2017, geldt dat deze per direct aan de nieuwe eisen moeten voldoen. Voor bestaande contracten geldt er een overgangstermijn tot 1 juli 2018. 

Het niet hebben van een basiscontract of het niet volledig voldoen aan de eisen van het basiscontract komt neer op een boete van € 1.500 respectievelijk € 750,-. 

Basiscontract

De officiële factsheet over het basiscontract is te downloaden via de website van het Ministerie van SZW: Factsheet basiscontract.

Expertises

Arbo & veiligheid

Meer over Arbo & veiligheid