Gerwin Beukhof

Adviseur

06-33952014g.beukhof@metaaladvies.nlLinkedIn profiel

Gerwin Beukhof is adviseur op het gebied van milieu en duurzaamheid. Zijn vakgebieden zijn omgevingswetgeving (waaronder bodem- en waterbeheer), energiebesparing (waaronder EED-advies) en circulaire economie (waaronder levenscyclusanalyse).

Projecten

Gerwin is onder meer betrokken bij de volgende projecten:

  • Diverse energieprojecten zoals EED-adviezen, maatwerkadvies, ontwikkelen van de erkende maatregellijsten.
  • Actualisatie maatregelen ter bescherming van de bodem en de opslag van gevaarlijke stoffen (NRB/PGS-compliance).
  • Uitvoeren van levencyclusanalyses voor diverse klanten.
  • Advies over het gebruik van potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) en invulling van de informatie- en minimalisatieplicht
Expertises

Duurzaamheid

Meer over Duurzaamheid

Energie

Meer over Energie

Milieu

Meer over Milieu