Daniël Verburg

Adviseur

06-53127047d.verburg@metaaladvies.nl

Daniël Verburg is adviseur op het gebied van ruimtelijke ordening, duurzaamheid (wind- en zonne-energie) en projectmanagement. Hij adviseert bij uiteenlopende ruimtelijke procedures en juridische vraagstukken in zowel de stedelijke als in de industriële ruimte. Denk daarbij aan het opstellen van principeverzoeken, aanvragen omgevingsvergunning, opstellen en aanpassen van bestemmingsplannen of een melding Activiteitenbesluit. Met zijn uitgebreide kennis van onder andere de Wet ruimtelijke ordening, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de (aanstaande) Omgevingswet begeleidt hij opdrachtgevers bij ruimtelijke vraagstukken. 

Projecten

Daniël was onder meer betrokken bij de aanpassing van het bestemmingsplan voor de nieuwe locatie van Blue Print Automation in Woerden. Ook ondersteunde hij Staalbouw Cluistra bij de ruimtelijke onderbouwing en vergunningaanvraag voor het vergroten van hun werkloods.

Uitbreiding bedrijventerrein Metaalwerk Arie Belo BV

Meer over Uitbreiding bedrijventerrein Metaalwerk Arie Belo BV

Uitbreiding productiehal Cluistra Staalbouw

Meer over Uitbreiding productiehal Cluistra Staalbouw

Machinefabriek Krimpen

Meer over Machinefabriek Krimpen

Expertises

Ruimtelijke ordening

Meer over Ruimtelijke ordening

Energie

Meer over Energie

Milieu

Meer over Milieu