Stichting Adviescentrum Metaal

De Stichting Adviescentrum Metaal is het loket voor kennis, advies en onderzoek in de metaalsector. 

We werken voor bedrijven, brancheorganisaties en overheden en geven advies in meerdere expertises;
van arbo en veiligheid tot duurzaamheid, en van energie tot milieu.

Actueel

Via RO-monitoring inspelen op kansen en bedreigingen in uw omgeving

30-05-2024 | Ondernemen is in beweging zijn. Hiervoor is aan de ene kant de omgeving waarin u beweegt belangrijk, en aan de andere kant hoe de omgeving rondóm uw o...