Keurmerken en certificaten

Keurmerken en certificaten

Volgens Wikipedia is de definitie van een keurmerk als volgt: 'Een keurmerk is een compact, visueel kwaliteitsoordeel over een product of dienst, afkomstig van een betrouwbare bron.' Je ziet dus in één oogopslag dat het product en/of de dienst is goedgekeurd door een onafhankelijke, deskundige instantie. Het certificaat is het bewijs waarop de controlerende instantie (ook wel CI) verklaart dat het persoon / bedrijf / product / dienst aan het keurmerk voldoet. We zien met name de certificaten op bedrijfs- en productniveau terugkomen. Voor bedrijven speelt verder de VCA-certificering van haar medewerkers een rol.

Keurmerken op bedrijfsniveau

Er zijn diverse keurmerken en certificaten die voor het gehele bedrijf, bedrijfsvoering en bedrijfsproces gelden. Bekende voorbeelden zijn de ISO-managementcertificaten voor milieu (ISO 14001) en kwaliteit (ISO 9001). Dit zijn internationaal geharmoniseerde normen, met voor alle bedrijven een zelfde set aan normeisen waaraan het bedrijf moet voldoen. Zo is de norm internationaal erkend en gelijkwaardig. De CO2-prestatieladder is een Nederlandse norm (ook alleen bekend in Nederland) die steeds bekender wordt binnen het MKB-metaal. Jaarlijks worden bedrijven die voor een dergelijk keurmerk gecertificeerd zijn, geauditeerd door externe auditoren. Zij toetsen of het bedrijf werkt volgens de door hunzelf opgestelde werkwijzen en de geldende normelementen. Ondanks dat deze certificaten gericht zijn op het bedrijf en haar bedrijfsvoering zeggen ze ook wat over de duurzaamheid (ISO 14001) en de kwaliteit (ISO 9001) van het geleverde product of dienst.

Als Stichting Adviescentrum Metaal hebben we ruime ervaring bij het begeleiden van bedrijven bij het behalen van het ISO-certificaat. Ook voeren we interne audits uit en toetsen zo of uw bedrijf aan de normeisen voldoet. Hierbij is onze doelstelling om de administratieve last voor het bedrijf zo minimaal mogelijk te houden. We sluiten zoveel mogelijk aan bij bestaande overleg-structuren en documenten. Hierdoor ontstaat een bedrijfseigen methodiek om de productkwaliteit en/of de milieuprestatie te verbeteren. Om dit proces eenvoudiger te maken, hebben we MIDAS ontwikkeld. Deze online tool helpt met het organiseren van de benodigde gedocumenteerde informatie en helpt u met het tijdig uitvoeren van acties.

Keurmerken op productniveau

Naast keurmerken op bedrijfsniveau kennen we ook keurmerken die zich richten op één dienst of product. Bekende keurmerken zijn het KOMO-keurmerk voor bouw gerelateerde producten en het CE-keurmerk voor elektronische apparatuur. Om een dergelijk certificaat te krijgen is een milieuprestatieberekening van het product nodig. De benodigde gegevens voor deze berekening kunnen komen uit de levenscyclusanalyse (LCA) van het product. LCA’s zijn niet exclusief voor de bouwindustrie, maar worden wereldwijd voor tal van studies naar milieu-impact en de verbetering daarvan, ingezet. We maken al vele jaren LCA’s voor diverse sectoren en producten. Indien u vragen heeft over een specifiek keurmerk of een milieuprestatieberekening van uw product helpen we u graag verder. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: https://www.metaaladvies.nl/dossiers/lca-milieudata.

Keurmerken op persoonsniveau

Een keurmerk dat zowel aan een persoon als aan een bedrijf is verbonden, is het VCA-keurmerk. VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. VCA-certificaten worden vaak op persoonsniveau verstrekt. De geldigheidstermijn van een VCA-certificaat op persoonsniveau is 10 jaar. Stichting Adviescentrum Metaal is niet bevoegd om trainingen te geven of te certificeren voor het VCA-keurmerk (op persoonsniveau). Binnen ons netwerk hebben we wel diverse partijen met wie we samenwerken. Zo kunnen we u helpen met het vinden van een geschikte partij.


Typhoon

Meer over Typhoon

Legrand Nederland

Meer over Legrand Nederland