Informatieplicht Energiebesparing

Stichting Adviescentrum Metaal informeert u over de Informatieplicht Energiebesparing

Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing. Deze informatieplicht geldt voor bedrijven die jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken. Deze bedrijven moeten vóór 1 juli in het eLoket van RVO rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben uitgevoerd.

Stichting Adviescentrum Metaal is volledig op de hoogte van de actuele energiewetgeving en stimuleert reductie van energie. Wij adviseren u en ondersteunen bij de uitvoering van de informatieplicht. Neem daarom contact op met onze helpdesk 

Voor wie geldt de informatieplicht?

Voor bedrijven die vallen onder het activiteitenbesluit geldt deze plicht, met uitzondering van de vergunningplichtige bedrijven. Verbruikt uw bedrijf per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent)? Dan bent u vanuit de Wet milieubeheer (Wm) sinds 2008 verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Nieuw is dat deze bedrijven actief 4-jaarlijks uiterlijk op 1 juli per inrichting moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Voor bedrijven met een EED-plicht is deze datum 5 december.

Hoe voldoe ik aan de informatieplicht?

U voldoet aan de informatieplicht wanneer via uw digitale aangifte aangeeft welke maatregelen u de afgelopen 4 jaren al dan niet heeft getroffen. U dient digitaal aangifte te doen via het eLoket van de overheid (RVO).

Wat heb ik nodig?

Voor het inloggen op het eLoket is e-herkenningssleutel niveau 1 nodig. Hier zijn (jaarlijkse) kosten aan verbonden, naar schatting 5 à 10 euro per jaar. Ga voor meer info naar de www.eherkenning.nl  

Wat kan de Stichting voor u betekenen?

De adviseurs van Stichting Adviescentrum Metaal hebben kennis van energie (-wetgeving) en kunnen u hierin begeleiden. Neem hiervoor contact op met uw accountmanager of zoek een contactpersoon via onze helpdesk .

Waar vind ik meer informatie? 

Er is veel gepubliceerd over de nieuwe maatregel. Hieronder vindt u een selectie van organisatie die uitgebreid informatie geven over de informatieplicht energiebesparing:

Stappenplan RVO 

Check met het RVO stappenplan wat de informatieplicht voor uw bedrijf betekent. Per sector (bedrijfstak) kan de wet- en regelgeving verschillen. In het stappenplan ziet u of de plicht voor uw bedrijf geldt, welke maatregelen uw bedrijf kunt nemen en hoe het rapporteren in het eLoket werkt. Klik hier voor het stappenplan.

Expertises

Energie

Meer over Energie

Milieu

Meer over Milieu

Duurzaamheid

Meer over Duurzaamheid