Kwaliteitsmanagement

Kwaliteit, HLS, interne en externe audits, coördinatie, kwaliteitszorgsysteem.

De norm ISO 9001 is een instrument om uw bedrijfsvoering te structureren. Onze adviseurs brengen tijdens het opzetten van het kwaliteitszorgsysteem de processen en verbeteringen in kaart. 

Klaar voor certificatie

Ook de faalkosten kunnen we in beeld brengen, zodat u de verbetermaatregelen kunt richten op de grote kostenposten. Binnen een kort tijdsbestek kan uw bedrijf klaar zijn voor certificatie. 

U kunt ook bij ons terecht voor ondersteuning bij: 

  • het vervullen van de rol van kwaliteitscoördinator;
  • het onderhoud van het systeem;
  • het verzorgen van de interne audits;
  • de directiebeoordeling;
  • de begeleiding van de externe audit.

High Level Structure

De nieuwe norm versie 2015 is gebaseerd op de High Level Structure. Daarin is er een belangrijke rol voor directie en hoger management en expliciete aandacht voor de maatschappelijke positie van het bedrijf in de gestelde doelen. Dit geldt ook voor de normen voor milieumanagement en arbomanagement. 

De feitelijke operationele en strategische aandachtspunten worden als basis gebruikt voor de verbeterdoelstellingen en het actieplan. Er is meer vrijheid in de documentatie. Het wordt mogelijk dit veel meer te beperken en op maat in te richten naar de eigen informatiestructuur van het bedrijf. Dus: procesbeschrijvingen op hoofdlijnen waar het kan en instructies op detailniveau waar nodig.

Afbeelding: NEN.nl