Ruimtelijke ordening

Mogelijkheden binnen bestemmingsplan, afwijken van bestemmingsplan.

We zijn actief bij de ontwikkeling, inrichting en het gebruik van de ruimte en gebouwde omgeving. Onze adviseurs verzorgen voor uiteenlopende (bouw)initiatieven het gehele vergunningenproces inclusief de planologische procedure(s).

Integraliteit projecten

Vanwege de continu veranderende wetgeving, het veranderende bouwproces en het feit dat ruimte in Nederland schaars is, is de ruimtelijke ordening vaak een complex proces. Daarnaast past het idee van de maakbare samenleving niet langer in deze tijd.

Mondige samenleving

Tegenwoordig is steeds vaker sprake van een mondige samenleving waarin partijen direct betrokken zijn bij en kritisch zijn over van ontwikkelingen in de eigen omgeving. Dit vraagt niet alleen om een inhoudelijke, maar ook om sterke procesmatige deskundigheid bij het succesvol doorlopen van het traject van idee tot oplevering. 

Creatief denken

Bij ruimtelijke processen spelen allerlei aspecten een rol, zoals de ladder voor duurzame verstedelijking, duurzaamheid, milieu, etc. Ruimtelijke processen vereisen daarom een integrale aanpak, met een creatieve manier van denken. Alleen dan kunnen vergunningstrajecten zo efficiënt mogelijk verlopen. 

Onze werkzaamheden

Advisering op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingsprocessen is zeer divers. We kunnen u bijvoorbeeld adviseren bij de volgende onderwerpen: 

 • Bestemmingsplannen
 • Ruimtelijke onderbouwingen
 • Vergunningenstrategie
 • Juridisch advies
 • Planologische verkenningen / quick scans milieu en ruimte
 • Planschade
 • Advisering en ondersteuning bij participatietrajecten
 • Principeverzoeken opstellen
 • Omgevingsvergunningen aanvragen
 • Meldingen Activiteitenbesluit verzorgen
 • RO-monitoring

Uitbreiding bedrijventerrein Metaalwerk Arie Belo BV

Meer over Uitbreiding bedrijventerrein Metaalwerk Arie Belo BV

Uitbreiding productiehal Cluistra Staalbouw

Meer over Uitbreiding productiehal Cluistra Staalbouw

Machinefabriek Krimpen

Meer over Machinefabriek Krimpen