BluePrint Automation

BluePrint Automation uit Woerden zocht een nieuwe, grotere bedrijfslocatie in de omgeving van Woerden.  We ondersteunden BluePrint Automation bij de aankoop van de gronden. Voor de locatie die het bedrijf op het oog had, moest het bestemmingsplan wijzigen. Voor deze bestemmingsplanwijziging assisteerden we BluePrint Automation bij het volledige proces van de aanpassing van het bestemmingsplan.

Lees verder

BluePrint Automation

OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE LOCATIE 

Het bedrijf wilde de bestaande activiteiten op verschillende locaties samenvoegen, maar daar was op de oude locatie onvoldoende mogelijkheid voor. BluePrint Automation zorgt voor veel werkgelegenheid in de gemeente Woerden. Het was daarom van groot belang dat het bedrijf binnen de gemeente kon blijven bestaan. Daarom werd er een nieuwe locatie in de omgeving gezocht. Het bedrijventerrein Breeveld bood ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. We ondersteunden BluePrint Automation bij de aankoop van de gronden. 

BEDRIJVENTERREIN BREEVELD

Bedrijventerrein Breeveld was het enige bedrijventerrein in Woerden waar nog ruimte was voor nieuwe ontwikkelingen. Breeveld is een terrein van zo’n 3,5 ha groot. Het ligt tussen het voormalig complex Den Oudsten en FermWerk (voorheen De Sluis). 

AANPASSEN BESTEMMINGSPLAN 

Op de nieuwe locatie sloot het bestemmingsplan nog niet aan bij de activiteiten van BluePrint Automation. We startten daarom met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor het bedrijf. We voerden hiervoor diverse milieuonderzoeken uit, onder andere naar flora & fauna, luchtkwaliteit, geluid, bodem en externe veiligheid. In augustus 2015 lag het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Uiteindelijk is het gewijzigde bestemmingsplan onherroepelijk vastgesteld in december 2015. 

EEN WOERDENS BEDRIJF VAN WERELDFORMAAT 

BluePrint Automation is een van oudsher Woerdens bedrijf, dat door de jaren heen een leidende positie heeft opgebouwd in het verpakken van onder andere ’frozen food’, chips en snacks, pharmaceuticals, verse producten en zoetwaren. Het bedrijf, dat altijd op zoek is naar nieuwe en originele verpakkingsmethoden, opereert wereldwijd en heeft productievestigingen in Woerden, Culemborg, Richmond VA USA, Longmont CO USA.

Beelden visualisaties: HD Groep / Architectuur