Voorbereid op veranderingen: het omgevingsplan en uw onderneming

10-06-2024

Met de Omgevingswet is een belangrijk nieuw instrument geïntroduceerd waarmee gemeenten regels stellen: het omgevingsplan. Dit plan bevat regels voor activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving en heeft daarmee gevolgen voor zowel inwoners als ondernemingen. Gemeenten krijgen tot eind 2031 de tijd om het omgevingsplan in te vullen – we zitten nu dus in een overgangsperiode. Wat merkt u hier als ondernemer van?

Lees verder

Voorbereid op veranderingen: het omgevingsplan en uw onderneming

Omgevingsplan: een tijdelijk en een nieuw deel

Het omgevingsplan bestaat uit een tijdelijk deel en een nieuw deel. Het tijdelijk deel van het omgevingsplan bestaat uit regels uit verschillende vervallen instrumenten, zoals bestemmingsplannen en rijksregels over activiteiten. Het nieuwe deel van het omgevingsplan is eerst nog grotendeels leeg. De regels in het nieuwe deel komen deels tot stand door bestaande regels uit het tijdelijk deel om te zetten naar het nieuwe deel. Daarnaast nemen gemeenten in het nieuwe deel nieuwe regels op voor ruimtelijke ontwikkelingen en beleid (bron: IPLO).

Wat betekent dit proces voor u?

Voor u als ondernemer is het goed te weten dat er waarschijnlijk op korte termijn veel wijzigingen zullen plaatsvinden in het omgevingsplan van uw gemeente. Maar: de formele procedures kunnen de indruk wekken dat er veel verandert, terwijl de inhoudelijke impact vaak beperkt is.

Wij houden u op de hoogte van veranderingen

Het is belangrijk om per wijziging te beoordelen wat de gevolgen zijn voor uw locatie. Met behulp van RO-monitoring – monitoring van de ruimtelijke ordening – kunnen wij deze veranderingen nauwlettend in de gaten houden. We informeren u als deelnemer dan tijdig over relevante ontwikkelingen en hoe eventuele wijzigingen van invloed kunnen zijn op uw activiteiten en locatie(s).

Meer weten over het omgevingsplan?

Wilt u meer weten over het omgevingsplan? Bekijk dan eens het Omgevingsplan op hoofdlijnen van het Informatiepunt Leefomgeving.

Kunnen wij u helpen?

Heeft u vragen over uw situatie in relatie tot het omgevingsplan? Of wilt u gebruikmaken van onze dienst RO-monitoring? Neem dan gerust contact op met uw contactpersoon bij Stichting Adviescentrum Metaal. Wij helpen u graag.