Op weg naar de Omgevingswet: wat kunt u zelf doen?

30-09-2023

Het is nog slechts enkele maanden wachten – per 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Graag delen we een aantal praktische tips met u om hierop goed voorbereid te zijn én om slim te kunnen handelen.

Lees verder

Op weg naar de Omgevingswet: wat kunt u zelf doen?

Het Omgevingsloket: checken, melden, aanvragen en procesinformatie inwinnen

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) biedt het digitale loket (Omgevingsloket) waar bedrijven, initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden snel kunnen zien wat is toegestaan in de fysieke leefomgeving. Het Omgevingsloket is dé plek waar u informatie kunt inwinnen over uw activiteiten en locatie, maar óók waar u (na 1 januari) zaken kunt regelen:

  • Checken - Heeft u plannen voor nieuwe of aangepaste bedrijfsactiviteiten? Doe de Vergunningcheck  om te kijken of u voor uw werkzaamheden een vergunning moet aanvragen of melding moet doen.
  • Oriënteren - Wilt u weten welke regels gelden op een locatie? Bij Regels op de kaart vindt u de regels en de documenten van alle overheden bij elkaar. Het omgevingsplan bevat op 1 januari 2024 de huidige regels uit een aantal gemeentelijke verordeningen en de regels die eerder landelijk golden maar naar de bevoegdheid van de gemeente zijn gegaan.
  • Aanvragen - Heeft u een vergunning nodig of moet u een melding doen? Dan kunt u op het Omgevingsloket meteen een aanvraag of melding indienen.

Het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO): de Omgevingswet in duidelijke taal

Wat verandert er onder de Omgevingswet? Welke regels gelden er voor uw activiteiten? Op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) kunt u zelf bekijken wat voor uw bedrijf relevant is. Zo heeft u grip op uw eigen situatie onder de nieuwe Omgevingswet.

Zo vindt u bijvoorbeeld per bedrijfsactiviteit welke regels gelden onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en wanneer een vergunning nodig is. Deze informatie is nuttig als u precies wilt weten welke regel wanneer geldt. Welke regels gelden bijvoorbeeld voor de metaalproductenindustrie? U vindt het op het IPLO.

Een vergunning aanvragen: doen in 2023 of in 2024?

Heeft u plannen voor nieuwe of aangepaste bedrijfsactiviteiten en vraagt u de vergunning nog in 2023 aan? Dan geldt de procedure volgens de huidige wet- en regelgeving. Ons advies is om sowieso de vergunningcheck  te doen, omdat de vergunningplicht onder de Omgevingswet in sommige gevallen vervalt – dan is alleen een melding nodig. De geldende vergunningen die u op dit moment heeft voor uw bedrijf, geldt nog steeds vanaf 1 januari 2024. In de praktijk verandert er op die dag dus niet iets voor uw bedrijf.

Inhoudelijke verandering van voorschriften

Inhoudelijk kunnen voorschriften veranderen, waarbij de nieuwe situatie voordeliger of nadeliger kan uitpakken. Twee voorbeelden:

  • Onder de Omgevingswet is bronafzuiging bij lasactiviteiten altijd verplicht, terwijl dit nu alleen moet als het “redelijkerwijs mogelijk is”. De situatie wordt in die zin dus strenger. 
  • Een bodemonderzoek naar de nulsituatie is niet meer verplicht voor de locatie van bodembedreigende activiteiten. De situatie wordt in die zin dus gunstiger. Een eindsituatie blijft wel verplicht.

De gemeentelijke omgevingsvisie: houd de ontwikkelingen in de gaten

In de omgevingsvisie leggen overheden voor de lange termijn hun ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving vast. Hiervoor krijgen gemeenten een aantal jaar de tijd, waarbij ze belanghebbenden via participatie actief moeten betrekken. Met participatie kunnen overheden bij inwoners of gebruikers van een gebied perspectieven en toekomstbeelden ophalen. 

Het is verstandig om de toekomstvisie op uw eigen bedrijf te bepalen en na te gaan of de gemeente deze ontwikkelruimte in de omgevingsvisie opneemt. Ook is het slim om te reageren als de gemeente bijvoorbeeld een strenger geluidbeleid voor in de omgevingsvisie voorstelt. Als uw bedrijf zich op een bedrijventerrein bevindt, kunt u samenwerken met andere bedrijven om samen sterker te staan richting de gemeente. 

Kunnen wij met u meedenken?

Heeft u plannen voor nieuwe of aangepaste bedrijfsactiviteiten en wilt u weten wat u in uw geval moet regelen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij adviseren u graag in de te nemen stappen.