‘Nieuwe gezichten, business as usual’

08-02-2024

Stichting Adviescentrum Metaal heeft een paar accountmanagers erbij. Huub Hijdra en Marleen Bekooij – beide adviseur ruimte en milieu – vormen, samen met de senior adviseurs en bestuursleden Jeannette Levels en Paul van der Vleuten, het nieuwe team van accountmanagers. “Voor een aantal deelnemers van de stichting zijn wij het nieuwe aanspreekpunt. Dat betekent voor hen een ander gezicht, maar we staan garant voor dezelfde vakinhoudelijke kwaliteit.”

Lees verder

‘Nieuwe gezichten, business as usual’

Afhankelijk van uw deelnemerspakket kunt u op verschillende manieren gebruikmaken van de kennis en expertise van onze accountmanagers én een achterban van specialisten. 

Huub Hijdra en Marleen Bekooij: “Als stichting kunnen we onze deelnemers van A tot Z ontzorgen op het gebied van energie, milieu en ruimtelijke ordening. Hierbij richten wij ons in het bijzonder op de procedurele kant van het werk – het verzorgen van het traject van vergunningaanvragen bij activiteitenwijzigingen of uitbreidingen bijvoorbeeld – en daarnaast op vraagstukken over wet- en regelgeving op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening. Daarnaast zetten we geregeld de expertise van onze achterban van specialisten in. Zij adviseren onder meer op het gebied van energie, externe veiligheid, bodem, gevaarlijke stoffen en ruimtelijke ordening.”

Signaleerfunctie

Op zo’n manier invulling geven aan compliance dat het bedrijf er ook zelf de vruchten van plukt – daar ligt bij de accountmanagers van Stichting Adviescentrum Metaal de focus: “We zien wat er bij bedrijven speelt en we weten wat er op hen afkomt op het gebied van wet- en regelgeving. Elke keer proberen we die twee zaken waar mogelijk aan elkaar te koppelen. Zo signaleren we niet alleen de wensen van de bedrijven waarbij we een passende oplossing verzorgen, maar zorgen we ook dat de bedrijven compliant zijn.”

Tip: maak gebruik van onze digitale Omgevingswetscan

Een ontwikkeling die u niet kan zijn ontgaan is de invoering van de Omgevingswet. Huub Hijdra en Marleen Bekooij geven u als deelnemer graag een advies: “Maak gebruik van onze digitale Omgevingswetscan. Hiermee onderzoeken we wat er voor u verandert onder de Omgevingswet en wat dit concreet voor u betekent. Zo bent u niet alleen in control wat betreft het naleven van wet- en regelgeving – met het resultaat van de digitale Omgevingswetscan laat u ook zien dat u er alles aan doet om compliant te zijn conform het milieuzorgsysteem.”