Plannen in 2022? Vraag vergunning aan vóór de Omgevingswet start

01-06-2021

De start van de Omgevingswet is uitgesteld naar juli 2022. Uit een poll onder ambtenaren blijkt echter dat 65 procent adviseert met uitstellen tot 1 januari 2023. De ICT ligt niet op schema en een grote meerderheid van de gemeenten is nog niet goed voorbereid.

Heeft u als ondernemer plannen voor 2022? Begin nu met de voorbereiding en start de formele vergunningprocedures voordat de Omgevingsvergunning in werking treedt. Zo kunt u gebruikmaken van de bestaande regelingen.

Lees verder

Plannen in 2022? Vraag vergunning aan vóór de Omgevingswet start

Meer gemak en minder administratieve lasten, als…

Deze juridische operatie – de grootste sinds de invoering van de Grondwet in 1848 – integreert
26 wetten en honderden algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Het geeft gemeenten nieuwe beleidsinstrumenten zoals het programma en het omgevingsplan. Naast het gemak van één digitaal loket, bespaart het bedrijfsleven en overheid veel administratieve lasten… als het tenminste goed gaat.

Er zijn argumenten om te denken dat de invoering wordt uitgesteld en dat er grote risico’s op de loer liggen:

Wie heeft er uiteindelijk baat bij?

De Omgevingswet moet alle regels voor de fysieke leefomgeving stroomlijnen. De praktijk van verschillende wettelijke regelingen is voor de ondernemer en andere leken inderdaad onnavolgbaar geworden. Maar de professional - architecten, adviesbureaus en ambtenaren - kunnen er goed mee uit de voeten en werken goed samen. Die professionals moeten nu allemaal terug naar school en alle beginnersfouten zullen opnieuw gemaakt worden.

Grote ICT-systemen en de overheid: een goede match?

In 1848 was er nog geen ICT. Grote ICT-systemen en de overheid blijken tegenwoordig niet altijd een succesvolle match. Er wordt een landelijk dekkend digitaal systeem gebouwd, waar de beoordelingssystematieken, alle beleidskaders, het gemeentelijke omgevingsplan (voorheen het bestemmingsplan), de (lokale) milieunormen en procedures voor de integrale omgevingsvergunning worden ondergebracht. Inmiddels is de ambitie voor de start terug geschaald naar een aantal basis-ICT-voorzieningen. Maar ook deze basis is mogelijk niet op tijd klaar.

Is ook 2022 te kortdag?

Ongeveer één op de drie wethouders geeft aan dat zijn gemeente er per 1 januari 2022 niet klaar voor is. Mede door gebrek aan budget en ook door corona. Het virus maakt afstemming met burgers en bedrijven lastiger en de opleiding van de eigen ambtenaren is niet goed te regelen.

Wat doen andere landen eigenlijk?

Ook in andere landen loopt het niet soepel. Nieuw-Zeeland is zelfs bezig de ingevoerde Omgevingswet terug te draaien.

Onze mening: de Omgevingswet biedt veel mogelijkheden

Als Stichting Adviescentrum Metaal zien we het glas liever halfvol: de wet gaat veel mogelijkheden voor maatwerk en flexibiliteit bieden in bedrijfsvoering, milieunormen en maatregelen binnen ondernemingen. De vraag is wel wanneer dit voordeel wordt bereikt. En met de huidige stand en de druk op de ketel bestaat de kans dat de invoering niet soepel start. Met onze RO-monitoring kunnen wij ook bewaken hoe het staat met de voorbereiding van de omgevingsvisie van de gemeente: welke toekomstvisie heeft de gemeente voor de directe omgeving van uw bedrijf?

Vraag bij plannen een vergunning aan vóór de Omgevingswet start

Heeft uw bedrijf plannen voor 2022 of 2023? Dan is het advies om spoedig te starten met de voorbereiding en deze bij de gemeente te melden. Dan kan de gemeente dit meenemen in de omgevingsvisie en het omgevingsplan wanneer die worden opgesteld. Bij voorkeur worden de vergunningaanvraag of ontwerpbestemmingsplan gepubliceerd vóór de startdatum van de omgevingswet, zodat deze volgens het huidige wettelijke regime worden afgehandeld.

Meer weten over de invloed van de Omgevingswet op uw plannen?

Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op met uw contactpersoon van Stichting Adviescentrum Metaal.