Aanpassingen in de Informatieplicht Energiebesparing per 1 juli

06-05-2023

Afgelopen tijd hebben tienduizenden bedrijfslocaties een rapportage voor de Informatieplicht Energiebesparing ingediend bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hiermee dragen bedrijven bij aan de energiebesparing in Nederland. Per 1 juli wordt de Energiebesparingsplicht aangepast. Wat dit voor bedrijven betekent, leest u hieronder. Ook leest u hoe wij u kunnen helpen bij het voldoen aan de Informatieplicht Energiebesparing.

Lees verder

Aanpassingen in de Informatieplicht Energiebesparing per 1 juli

De Informatieplicht Energiebesparing bestaat uit twee delen: de plicht om energiebesparende maatregelen te nemen binnen uw bedrijf (Energiebesparingsplicht) en de plicht om hierover te rapporteren (Informatieplicht). Bedrijven die onder de Informatieplicht Energiebesparing vallen, moeten uiterlijk 1 december 2023 rapporteren in eLoket van de RVO.

Energiebesparingsplicht: wat verandert er?

De volgende veranderingen worden van kracht per 1 juli 2023.

  • Naast energiebesparende maatregelen vallen ook maatregelen voor de productie van hernieuwbare energie en voor het overstappen naar een andere energiedrager onder de Energiebesparingsplicht. Hierbij geldt dat de maatregelen CO2 moeten reduceren én een terugverdientijd hebben van maximaal vijf jaar. 
  • Het aantal maatregelen op de Erkende Maatregelenlijst is uitgebreid. 
  • Meer bedrijven komen onder de energiebesparingsplicht te vallen, zoals vergunningplichtige bedrijven en bedrijven die deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem.
  • Bedrijven met een energieverbruik vanaf 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 maardgas(equivalent) moeten onderzoek uitvoeren naar procesmaatregelen.

Informatieplicht: welke rapportageverplichting geldt voor mijn bedrijf?

Op het stappenplan op de website van RVO kunt u uitzoeken aan welke rapportageverplichting uw bedrijf of organisatie op uiterlijk 1 december 2023 moet voldoen: de Informatieplicht, de Onderzoeksplicht en/of de EED-auditplicht. Ook vind u daar meer informatie over alle plichten.

Advies en ondersteuning: hoe kunnen wij u helpen?

We zijn als Stichting Adviescentrum Metaal volledig op de hoogte van de actuele energiewetgeving en stimuleren energiereductie. Heeft u advies of ondersteuning nodig bij het uitvoeren van de Informatieplicht Energiebesparing? Neemt u dan gerust contact met ons op. We helpen u graag. 

Expertises

Energie

Meer over Energie