Arbeidsinspectie gaat toetsen op afstand

05-07-2020

De arbeidsinspectie gaat toetsen op afstand. Dit is een van de nieuwe maatregelen rondom arbeidsinspectie die sinds dit jaar gelden. De aanleiding is het grote aantal dodelijke slachtoffers als gevolg van bedrijfsongevallen en beroepsziekten, waarna minister Koolmees van SZW opriep tot verandering. 

Wilt u voldoen aan de nieuwe verplichtingen op het gebied van arbeidsinspectie? We kunnen u helpen bij het opstellen, actualiseren of laten toetsen van een RI&E (risico-inventarisatie &
-evaluatie), inclusief het plan van aanpak.

Lees verder

Arbeidsinspectie gaat toetsen op afstand

Verhoging bedrijven met RI&E

Voor de nieuwe maatregelen is een meerjarenplanning opgesteld voor 2020-2023. De komende twee jaar ligt de nadruk op het verhogen van het aantal bedrijven met een RI&E (risico-inventarisatie & -evaluatie) en het waarborgen dat bedrijven de risico’s op een goede wijze inventariseren.

Eerst een pilot, dan 100% inspectiedekking

De Inspectie SZW houdt in eerste instantie een pilot bij 400 bedrijven. Tijdens deze pilot houdt zij toezicht op:

  • de aanwezigheid en kwaliteit van de RI&E;
  • het bijbehorende plan van aanpak;
  • het basiscontract met de Arbodienst.

Dit toezicht wordt bij voorkeur digitaal en op afstand uitgevoerd en eind van dit jaar afgerond. De handhaving tijdens deze pilot gebeurt overeenkomstig het aangescherpte sanctiebeleid. Is de evaluatie van de effectiviteit van deze vorm van toetsing afgerond? Dan is het streven over te gaan naar 100% inspectiedekking.

Steunpunt RI&E voor kleine bedrijven

Verder is uit onderzoek gebleken dat kleine bedrijven met minder dan 50 medewerkers, die niet zijn aangesloten bij brancheorganisaties, knelpunten ervaren bij het goed (kunnen) uitwerken van de verplichting tot het hebben van een RI&E. Dit is het gevolg van het niet eenduidig en laagdrempelig voorhanden zijn van informatie en instrumenten om de RI&E op te stellen.

Om hieraan tegemoet te komen wordt door de Inspectie een nieuwe digitale omgeving van het Steunpunt RI&E ontwikkeld, die gebruiksvriendelijk moet zijn en wordt toegespitst op de belangrijkste risico’s.

Wij kunnen u helpen bij een RI&E

Heeft u hulp nodig  bij het opstellen, actualiseren of het laten toetsen van een RI&E inclusief het bijbehorende plan van aanpak? Neemt u dan contact met ons op.

Tip: met deze checklist van Zelfinspectie.nl checkt u eenvoudig zelf of u alle arbeidsrisico's in uw bedrijf kent en de juiste maatregelen neemt.

Expertises

Arbo & veiligheid

Meer over Arbo & veiligheid