BENG vanaf 1 januari 2021 voor nieuwbouw en bestaande bouw

05-01-2021

Per 1 januari 2021 is de EPC-berekening en de huidige berekening voor het energielabel van nieuwbouw en bestaande bouw vervallen. Voor nieuwe gebouwen wordt de energetische kwaliteit in kWh/m2 niet langer uitgedrukt in één getal, maar op drie niveaus: BENG 1, BENG 2 en BENG 3.  

Lees verder

BENG vanaf 1 januari 2021 voor nieuwbouw en bestaande bouw
BENG vanaf 1 januari 2021 voor nieuwbouw en bestaande bouw
BENG vanaf 1 januari 2021 voor nieuwbouw en bestaande bouw
BENG vanaf 1 januari 2021 voor nieuwbouw en bestaande bouw

De nieuwe BENG-norm omvat één rekenmethode voor zowel de nieuwbouw als de bestaande bouw. Met de nieuwe norm wordt dezelfde rekenmethode gebruikt tijdens zowel het ontwerp van een project (vroegere EPC) als bij de oplevering van woningen en utiliteitsgebouwen (energielabel)Zo wordt er voor eengezinswoningen per woning een berekening gemaakt en voor utiliteitsgebouwen per gebouw. 

In het geval van woongebouwen wordt bij de aanvraag omgevingsvergunning getoetst op gebouwniveau. Bij oplevering wordt het energielabel echter vastgesteld op woningniveau. Hierdoor kan er nog steeds sprake zijn van verschillen tussen appartementen onderlingten opzichte van de berekening voor het gehele gebouw 

BEREKENINGEN DOOR GECERTIFICEERDE BEDRIJVEN 

Per 1 januari 2021 kan niet elke partij de BENG-berekening zomaar opstellen. Een gediplomeerde adviseur, onder verantwoordelijkheid van een gecertificeerd bedrijf, moet de berekening opstellen. Dit was voor energielabels al het geval, maar nu ook voor de BENG-berekening bij de aanvraag omgevingsvergunning. Het bedrijf moet gecertificeerd zijn conform de BRL 9500Voorafgaand aan het aanvragen van de omgevingsvergunning moet de BENG-berekening worden geregistreerd bij RVO 

LBP|SIGHT is al sinds 2007 gecertificeerd voor het afgeven van energielabels. Daarmee mogen we conform de overgangsregeling ook in 2021 op detailniveau de BENG-berekeningen maken voor woongebouwen en utiliteitsgebouwen. Binnen ons bedrijf werken meerdere gediplomeerde adviseurs.  

BENG 1, 2 EN 3 

BENG 1 is de primaire energiebehoefte voor verwarming en koeling, oftewel de kwaliteit van de thermische schil. Hierin wordt de efficiëntie van de klimaatinstallatie (ruimteverwarming, koeling, tapwater, ventilatie, bevochtiging, verlichting, hernieuwbare energie) niet meegenomen.  

BENG 2 is de resterende primaire energiebehoefte en toont aan of een gebouw energieneutraal is. Is BENG 3 honderd procent en BENG 2 nul? Dan kan men spreken van een energieneutraal gebouw: qua gebouw is er geen energiebehoefte, maar wel sprake van gebruikersenergie voor bijvoorbeeld computers. Op basis van BENG 2 wordt ook het energielabel vastgesteld.  

BENG 3 is het percentage hernieuwbare energie dat het gebouw gebruiktDe BENG-norm vereist dat een gebouw niet alleen fossiele energie gebruikt maar ook een deel van de benodigde energie haalt uit hernieuwbare bronnen. Denk aan zonnepanelenmaar ook warmtepompen en warmtenetten die gebruikmaken van hernieuwbare energie. Het Bouwbesluit stelt per gebruiksfunctie eisen aan het percentage van de totale energievraag.  

ZOMERCOMFORT 

Een nieuwe eis in het Bouwbesluit voor woningbouw is hebeoordelen van het risico op oververhitting gedurende de zomer. Dit gebeurt met behulp van het indicatiegetal TO-juliDit risico kunnen we gelijktijdig toetsen met de BENG-berekening.  

OPLEVERDOSSIER 

Om te voldoen aan de BENG-eisen is het belangrijk dat bij nieuwbouw kan worden aangetoond dat een gebouw ook daadwerkelijk voldoet aan het oorspronkelijke ontwerp, bijvoorbeeld op het gebied van isolatie. Voor woongebouwen is het tijdens het bouwproces daarom van belang een goed dossier op te stellen. Aan de hand van het dossier moet aan te tonen zijn dat de uitgangspunten uit de ontwerpberekening daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Dat kan bijvoorbeeld door foto-opnamen te maken tijdens het bouwproces van situaties die rondom oplevering niet meer zichtbaar zijn. Of door het aanleveren van revisietekeningen van de installaties.   

Een concreet voorbeeld: voor de isolatiewaarden in de gevel en het dak is het van belang aanvullende gegevens te verzamelen:   

  1. Uit de ontwerpberekening blijkt welke Rc-waarde nodig is. 

  1. Uit de Rc-berekening conform de NTA 8800 blijkt met welke isolatiedikte en met welk type isolatie deze Rc-waarde wordt behaald.  

  1. Met leveringsbonnen en foto’s van het type isolatie en de dikte van het isolatiemateriaal is te onderbouwen dat daadwerkelijk de betreffende isolatie is aangebracht.  

MEER WETEN? NEEM GERUST CONTACT MET ONS OP

Moet er van uw project ook een BENG-berekening worden gemaakt? Of heeft u een energielabel nodig? Wij staan voor u klaar. Ook helpen we u graag met beoordelingen voor de aanvraag omgevingsvergunning en/of andere controlemetingen tijdens de opleverfase. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden: Erik de Jong en Yip To