Circulariteit binnen Legrand: 'Al doende kijken wat haalbaar is’

17-12-2021

Wil een onderneming in de toekomst nog bestaansrecht hebben? Dan is het zaak om nu invulling te geven aan de circulaire transitie. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe pakt een internationaal bedrijf als Legrand - specialist voor de elektrotechnische en digitale infrastructuur in een gebouw - dit aan? En welke lessen hebben ze geleerd? 

Erik van Avendonk, kwaliteits- en projectmanager binnen Legrand én lid van de Raad van Advies van Stichting Adviescentrum Metaal en Lion van Nuenen, market manager utiliteit en industrie binnen Legrand, vertellen er meer over.

Lees verder

Circulariteit binnen Legrand: 'Al doende kijken wat haalbaar is’

Afbeelding: Legrand

Hoe kijkt Legrand naar de doelstelling Nederland Circulair in 2050?

“Legrand beseft dat het als beursgenoteerd bedrijf een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft”, antwoord Erik van Avendonk. “Om richting te geven aan de circulaire transitie, heeft het Franse moederbedrijf van Legrand doelen vastgelegd in een CSR-, ofwel Corporate Social Responsibility-routekaart. Circulariteit is hierin een vast onderdeel: de R&D-afdelingen en de filialen krijgen alle vrijheid om op dit vlak initiatieven te ontplooien.” Jaarlijks worden indicatoren met betrekking tot de doelen gecontroleerd. Deze controle maakt de ontwikkeling van Legrand op het gebied van duurzaamheid zichtbaar en meetbaar.

Hoe geven jullie concreet invulling aan circulariteit?

Lion van Nuenen vertelt: “De railkoker, een geleider voor elektriciteit, is het eerste circulaire product dat Legrand in de markt heeft gezet. Het product is makkelijk aan te passen aan ander gebruik of een andere gebruiker. Verandert de installatie van de gebruiker? Dan zijn extra aftakpunten eenvoudig toe te voegen aan de bestaande railkoker. Heeft de installatie het einde van de gebruiksperiode bereikt? Dan zijn de railkokerelementen gemakkelijk te demonteren.” Overigens vinden de heren dat circulariteit geen doelstelling op zich moet zijn. Een product moet gewoon zo lang mogelijk meegaan en dus aanpasbaar zijn aan veranderende omstandigheden.

Hoe kwam het eerste circulaire product tot stand?

“Een klant van ons wilde dat hún toeleveranciers het aanbod van circulaire producten gingen vergroten. Toen hebben we de eerste stappen gezet en onder andere gekeken naar het as a service-concept. Maar dit bleek al snel juridisch heel complex”, zo stelt Lion van Nuenen. De elektrotechnische infrastructuur is een vast onderdeel van een gebouw, wat in het geval van as a service betekent dat je dat onderdeel van het gebouw moet kopen. “Uiteindelijk hebben we gekozen voor ander model: sell and buy back. Onderhoudt de klant de railkoker volgens onze voorschriften? Dan nemen wij de railkoker terug. Een QR-code met een hieraan gekoppeld logboek geeft inzicht in wat er allemaal is gebeurd met de railkoker en dus ook in wat we moeten controleren en repareren. Zo kunnen we garanderen dat de functionaliteit hetzelfde is als die van een nieuwe railkoker.”

Waarom werd specifiek de railkoker jullie eerste circulaire product?

Lion van Nuenen: “Door het verduurzamingstraject met de railkoker aan te gaan, hebben we kunnen onderzoeken wat haalbaar is en wat niet als je kijkt naar de techniek, het verdienmodel en het oordeel van het moederbedrijf. Bovendien geeft het inzicht in wat we kunnen op dit vlak én hoe we dit op andere producten kunnen projecten.” Om objectief te maken hoe circulair de railkoker precies is en het product in de Nationale Milieudatabase (NMD) te krijgen, heeft Legrand een levenscyclusanalyse (LCA) laten maken. Een LCA wordt door een onafhankelijke partij gereviewd: zo krijgt de analyse waarde in de markt. 

Wat zijn volgens jullie voorwaarden om circulaire initiatieven te laten slagen?

“Veel ondernemers worstelen met de vraag hoe invulling te geven aan de circulaire transitie. Er is schaalgrootte - capaciteit en financiële ruimte – voor nodig”, zo vindt Erik van Avendonk. “Om ondernemers op weg te helpen is het noodzakelijk dat een kennisplatform antwoord geeft op technische en juridische kwesties en uitleg geeft over de wet- en regelgeving rond circulariteit. Zo’n platform kan ook als benchmark fungeren: wat doen andere bedrijven op het gebied van circulariteit? In relatie tot de sense of urgency vind ik dat ondernemers op dit vlak gedegen ondersteund moeten worden.”

Wilt u advies of ondersteuning bij uw circulaire transitie?

Vanuit Stichting Adviescentrum Metaal kunnen we organisaties adviseren over wet- en regelgeving rond circulariteit en hierin ondersteuning bieden. Ook kunnen we samen met organisaties bekijken welke circulaire strategie het best past bij hun product of klantvraag, bijvoorbeeld door het uitvoeren van een levenscyclusanalyse (LCA). Kunt u advies of ondersteuning op dit vlak gebruiken? Neem gerust contact met ons op. We helpen u graag verder.