De nieuwe Omgevingswet - wat betekent dit voor u?

20-01-2020

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet inwerking. Deze nieuwe wet gaat alle ruimtelijke en milieurechtelijke wetten en besluiten vervangen. Er gaat dus veel veranderen.

Lees verder

De nieuwe Omgevingswet - wat betekent dit voor u?

Veranderingen binnen nu en negen (!) jaar

Deze veranderingen treden in werking op 1 januari 2022, maar afhankelijk van uw gemeente kan dit uiterlijk negen (!) jaar later pas geƫffectueerd zijn. Op dit moment zijn er al gemeenten in Nederland die volgens de nieuwe regels werken. Daarentegen zijn er ook gemeenten die een wat meer conservatieve aanpak hanteren. We constateren nu al grote verschillen hoe wordt omgegaan met deze nieuwe wet.

Aandacht voor participatie

Met de Omgevingswet wordt het gehele juridische kader hervormd. Op zichzelf zorgt dit al voor veel veranderingen. Een andere belangrijke wijziging is dat er straks bij een vergunningsaanvraag aandacht moet zijn voor participatie. Hoe hier precies invulling aan gegeven moet worden is niet omschreven in de Omgevingswet. Dit is per toestemming en per gemeente verschillend. Dit maakt het extra belangrijk om hier tijdig over na te denken en te bespreken met uw contactpersoon bij de gemeente.

Landelijke regels in het Omgevingsplan

Een andere belangrijke wijziging is dat een groot deel van landelijk geldende regels, zoals de milieuregels uit het Activiteitenbesluit, straks opgenomen worden in het Omgevingsplan (het nieuwe bestemmingsplan). Dit gaat bijvoorbeeld om geluidregels. Gemeenten moeten straks zelf, per omgevingsplan, vaststellen wat de geluidregels zijn. Zorg er dus voor dat u straks goed op de hoogte bent van de regels in het omgevingsplan die voor uw locatie(s) geldt.

Wat kunt u nu al doen?

Wij houden u via onze nieuwsberichten en nieuwsbrieven op de hoogte. Ons advies is om deze bovenstaande ontwikkelingen specifiek binnen uw gemeente in de gaten te (laten) houden. Vraag uw contactpersoon van de stichting naar de mogelijkheden van ondersteuning.