Energielabel C in 2023: hoe zit het ook alweer?

20-02-2021

Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen groter dan honderd vierkante meter energielabel C of beter hebben, aldus het Bouwbesluit 2012. Toch zijn er ook kantoren die buiten de verplichting van label C vallen. Hoe zit dat precies? En bent u al voorbereid op deze nieuwe eis?

Lees verder

Energielabel C in 2023: hoe zit het ook alweer?

Verplicht energielabel C

Om te beginnen geldt de regel niet voor gebouwen die een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument zijn. Let op: beschermde stads- en dorpsgezichten behoren niet tot de uitzonderingen. Ook panden die binnen twee jaar worden gesloopt, onteigend of getransformeerd hoeven niet aan de eis te voldoen.

Daarnaast speelt de functie van het pand een rol. Alleen gebouwen waarbij de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) groter is dan vijftig procent van de totale gebruiksoppervlakte moeten vanaf 2023 voldoen aan een energielabel C. Bij verkoop of nieuwe verhuur moet er wel altijd een geldig energielabel zijn.

Bestaat uw gebouw bijvoorbeeld uit een magazijn of loods van 1.000 vierkante meter en een kantoorgedeelte van 500 vierkante meter op hetzelfde adres? Dan hoeft u niet aan de eis te voldoen. Zijn het magazijn en het kantoor gevestigd op verschillende adressen, dan moet uw kantoorpand wel energielabel C of hoger hebben. Volgens schattingen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat het om zo’n 62.000 kantoorgebouwen die tegen 2023 moeten voldoen aan de eis.

Zorg voor een goede voorbereiding

Helaas verloopt de verduurzaming van kantoorgebouwen traag. En dat terwijl de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vanaf 2023 streng zal gaan controleren of kantoorgebouwen wel minimaal label C hebben. De verwachting is dat alle kantoren in 2030 gemiddeld zelfs over energielabel A moeten beschikken. Gebouweigenaren moeten daarom nu al nagaan of hun pand voldoet aan de eisen, zodat zij voldoende tijd hebben om de benodigde maatregelen te treffen.

Ons advies daarbij:

  • Onderschat de kosten niet: voor veel gebouwen zijn er ingrijpende maatregelen nodig.
  • Combineer onderhoud en energiebesparende maatregelen: een dak dat toe is aan vervanging, kan bijvoorbeeld direct op de juiste wijze geïsoleerd worden.
  • Denk ook aan de gebruikers: met de juiste maatregelen maakt u uw gebouw ook voor gebruikers gezonder, veiliger én comfortabeler. Bijvoorbeeld met goede verlichting door led met een laag geïnstalleerd vermogen, of een ventilatiesysteem met warmteterugwinning.
  • Zorg dat het energielabel wordt opgesteld door een gecertificeerd bedrijf. Nadat het energielabel is vastgesteld, moet het worden geregistreerd bij RVO. Het energielabel is tien jaar geldig.

Hulp nodig bij de verduurzaming van uw pand?

Stichting Adviescentrum Metaal helpt u om de juiste maatregelen voor uw pand te kiezen. We stellen het huidige energielabel vast en bekijken, indien nodig, welke maatregelen er vereist zijn. Ook bepalen we de consequenties van die maatregelen voor het binnenklimaat en geven we eventueel inzicht in de bijbehorende kosten, de besparing op de energiekosten en de terugverdientijd. Neem voor meer informatie contact op met uw contactpersoon van de stichting of onze specialist Erik de Jong.