Energielabel C: Bent u al klaar voor 1 januari 2023?

13-02-2020

De bedrijfsvoering van onze deelnemers gebeurt veelal vanuit een kantoor. Voor een gebouw met meer dan 50% aan kantoorfunctie gaat vanaf 1 januari 2023 een eis gelden voor een groen energielabel. Het gebouw moet voldoen aan een energielabel C met een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet uw kantoor aan deze eis?

Lees verder

Energielabel C: Bent u al klaar voor 1 januari 2023?

Energie is en blijft een belangrijk thema, ook de komende jaren. Uw belangrijkste proces van de onderneming vindt wellicht plaats in een productiehal of andere ruimte met een industriefunctie.

Voor een gebouw > 50% aan kantoorfunctie

Voor een gebouw met meer dan 50% aan kantoorfunctie gaat vanaf 1 januari 2023 een eis gelden voor een groen energielabel. Het gebouw moet voldoen aan een energielabel C met een Energie-Index van 1,3 of beter.

Voorbeeld

Stel: uw gebouw bestaat uit een hal van 1.000 m2 en een kantoor van 500 m2 met allemaal hetzelfde adres. Dan is de eis niet van toepassing. Als de hal en het kantoor een afzonderlijk adres hebben, is de verplichting wel van toepassing voor het kantoor.

Ons advies

Wij adviseren tijdig na te gaan of uw kantoor voldoet aan de eis. Als dat niet het geval is, heeft u voldoende tijd om de benodigde maatregelen te treffen waarmee wel een voldoende goed energielabel wordt behaald. Het energielabel moet worden opgesteld door een gecertificeerd bedrijf. Wij hebben deskundigen beschikbaar, die gecertificeerd zijn volgens de betreffende BRL 9500. Nadat het energielabel is vastgesteld, moet het worden geregistreerd bij RVO. Het energielabel is 10 jaar geldig.

Dit verandert er per 1 januari 2021 

Per 1 januari 2021 wordt de bepalingsmethode voor zowel nieuwbouw als de bestaande bouw samengevoegd in de NTA 8800. Met de invoering van de NTA moeten ook de ontwerpberekeningen voor de nieuwbouw (voorheen EPC berekening voor de aanvraag omgevingsvergunning) door een gecertificeerde partij worden uitgevoerd. Per 1 januari 2021 vervalt de EPC en wordt de energetische kwaliteit van een gebouw met de drie BENG (bijna energie neutrale gebouwen) indicatoren in beeld gebracht.

  • BENG 1 is de energiebehoefte voor de ruimteverwarming en koeling in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  • BENG 2 is het primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  • BENG 3 is het aandeel hernieuwbare energie in procenten

Wilt u weten of uw bedrijf energielabel C nodig heeft? Neem dan contact op met uw contactpersoon van de stichting of onze specialist Erik de Jong