Grondig verbouwen? Met een goed gevoel investeren in hernieuwbare-energiemaatregelen

11-03-2022

Per 1 februari geldt een nieuwe eis vanuit het Bouwbesluit over het toepassen van hernieuwbare-energiemaatregelen bij ingrijpende verbouwingen van bestaande gebouwen. Wel bestaan er subsidiemogelijkheden voor bedrijven om het investeren in hernieuwbare-energiemaatregelen te stimuleren, zoals de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) en de Energie-investeringsaftrek (EIA). 

Heeft u plannen voor een grondige verbouwing? Dan kunnen wij u helpen bij het voldoen aan de (nieuwe) eisen vanuit het Bouwbesluit en bij het aanvragen van subsidie vanuit de verschillende subsidieregelingen. Zo investeert u met een goed gevoel in hernieuwbare-energiemaatregelen.

Lees verder

Grondig verbouwen? Met een goed gevoel investeren in hernieuwbare-energiemaatregelen

Grondige verbouwingen: nieuwe eis vanuit Bouwbesluit

Gaat u verbouwen en beslaat dit project de vervanging van meer dan 25% van de gebouwschil? Dan gelden de nieuwbouweisen op het gebied van thermische isolatie voor het te vervangen gebouwdeel (Bouwbesluit, artikel 5.6, lid 4). Is bij deze verbouwing bovendien sprake van het vernieuwen, veranderen of vergroten van ruimteverwarming of ruimtekoeling? Dan geldt in de meeste gevallen een minimumwaarde voor de hoeveelheid hernieuwbare energie, opgewekt met bijvoorbeeld zonnepanelen of een warmtepomp (Bouwbesluit, artikel 5.6, lid 5 en lid 6).

Hulp en advisering bij hernieuwbare-energiemaatregelen 

Wilt u weten of in uw project de bovenstaande eisen van toepassing zijn en zo ja, of uw project voldoet aan de gestelde eisen voor subsidie? Wij kunnen u hierin ondersteunen. Zo kunnen we u adviseren over hoe u de thermische prestaties van de gebouwschil kunt realiseren en/of welke systeemkeuzes u kunt maken voor hernieuwbare energie. Ook kunnen we berekenen of er sprake is van voldoende hernieuwbare energie met de voorgeschreven rekenmethode, de NTA8800. Hiermee kunnen we tegelijkertijd het energielabel van het pand vaststellen, bijvoorbeeld met het oog op het toekomstige verplichte energielabel C voor kantoorpanden per 2023.

Hulp bij aanvragen subsidies

Voor verschillende typen hernieuwbare energieopwekkers bestaan verschillende subsidieregelingen waarbij het voordeel voor u als ondernemer groot kan zijn. We bieden ondersteuning bij de aanvraag van subsidies vanuit:

Meer informatie

Wilt u meer informatie over hoe wij u kunnen adviseren over hernieuwbare-energiemaatregelen en ondersteunen bij de aanvraag van subsidies? Neem dan gerust contact met ons op.

Expertises

Energie

Meer over Energie