Het nut en de noodzaak van PEF - de Product Environmental Footprint

25-08-2020

De Product Environmental Footprint (PEF) geeft de milieu-impact van een productketen weer. De Europese Commissie gebruikt deze methode al om de milieuprestatie van producten te verbeteren. We verwachten dat deze PEF-meting in de toekomst steeds belangrijker wordt. Niet alleen voor beleid, maar ook als belangrijk instrument voor inkopers en producenten.

Lees verder

Het nut en de noodzaak van PEF - de Product Environmental Footprint

HOE ZET JE PEF IN ALS INSTRUMENT?

De PEF is op verschillende manieren in te zetten als instrument:

  • Het is een goede methode om circulariteit meetbaar te maken vanuit het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie.
  • PEF kan gebruikt worden bij aanbestedingen.
  • Met PEF kunt u de milieu-impact van uw eigen product berekenen – en daarmee ook de verbeterkansen inzichtelijk maken.

WAT STAAT HET GEBRUIK VAN PEF IN DE WEG?

Er bestaan twijfels over het gebruik van PEF. Zo kunnen de (extra) kosten dit gebruik in de weg staan. Net als de vraag hoe het zit met de datakwaliteit en de bereidheid van leveranciers om data te delen. En hoe wordt de waarde van de PEF-methode gewaarborgd?

Toch is onze ervaring in de praktijk rooskleurig: bedrijven die al volop bezig zijn met energiebesparing en milieuvriendelijk produceren, hebben veel minder moeite om de benodigde gegevens op te hoesten. Waar deze gegevens niet of beperkt beschikbaar zijn, wordt met een PEF een enorme inhaalslag gemaakt in productie-inzicht. En dat heeft voordelen: een strategische focus op de milieu-impact van een productketen kan wel degelijk geld opleveren. Verder kunnen onafhankelijke partijen kunnen de datakwaliteit helpen waarborgen.

DE TRANSITIE NAAR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE VERSNELLEN MET PEF

Een van de kansen van PEF is dat je eisen kunt stellen aan inkoop. Met PEF is het namelijk mogelijk om duurzaamheidscriteria bij aanbestedingen vast te leggen. Bovendien biedt het gebruik van PEF een concurrentievoordeel, vanuit de pioniersrol die bedrijven hiermee pakken. Tot slot zijn veel bedrijven bezig met de transitie naar een circulaire economie. PEF kan hierbij een methode zijn om deze transitie te versnellen.