Klaar voor gebruik: geactualiseerd werkboek Milieumaatregelen Scheepswerven

10-05-2023

Ruim een jaar geleden heeft brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT) ons gevraagd het werkboek Milieumaatregelen voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie te actualiseren én toekomstbestendig te maken. De aanleiding hiervoor is tweeledig. Aan de ene kant was het veelgebruikte, maar verouderde werkboek toe aan actualisatie op het gebied van techniek en wet- en regelgeving. Aan de andere kant is er de aanstaande invoer van de Omgevingswet en alle veranderingen die dat met zich meebrengt. Ook de Waterwet, die van toepassing is bij scheepswerven, valt onder de Omgevingswet.

Vandaag is het nieuwe werkboek overhandigd aan de aanwezige werfvertegenwoordigers tijdens de NMT Netwerkbijeenkomst bij Damen Shiprepair Amsterdam. Daarmee is het vanaf nu dé nieuwe leidraad voor scheepswerven, hun toeleveranciers en ketenpartners.

Lees verder

Klaar voor gebruik: geactualiseerd werkboek Milieumaatregelen Scheepswerven

PRAKTISCHE HANDREIKING BIJ COMPLEXE MILIEUREGELS

In de inhoudelijke actualisatie van het werkboek is niet alleen aandacht besteed aan de nieuwe wet- en regelgeving, maar ook aan de stand der techniek en de circulaire economie. Hiermee biedt het nieuwe werkboek bedrijven een praktische handreiking in de complexe milieuregels voor de scheepsbouw en -reparatie. Daarbij geldt: pas je de beschreven maatregelen uit het werkboek toe? Dan voldoe je daarmee ten minste aan de zorgplicht zoals die in de wet- en regelgeving is opgenomen. Deze zorgplichten verplichten bedrijven om altijd te streven naar een zo laag mogelijke milieubelasting.

Het werkboek beschrijft alle maatregelen die in de sector breed toepasbaar zijn. Ook wordt er aandacht besteed aan de kansen binnen de keten van scheepswerven en hun klanten en toeleveranciers om bij te dragen aan de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, de energietransitie en klimaat. Voor de actualisatie van het werkboek werken we als experts vanuit Stichting Adviescentrum Metaal en LBP|SIGHT samen met afgevaardigden vanuit de sector zelf.

ONDERSTEUNING BIJ COMPLIANCE

Het werkboek kan als kader worden gebruikt om na te gaan of een bedrijf voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, extra relevant in de transitie naar de Omgevingswet. En heb je geen of te weinig capaciteit in huis op het gebied van wet- en regelgeving? Dan kunnen wij ondersteunen bij compliance, met een praktische compliance audit. Met deze vaste aanpak toetsen we of de onderneming in overeenstemming is – of gaat zijn – met de wet-­ en regelgeving op het gebied van milieu onder de Omgevingswet. Bovendien zijn de resultaten in te zetten bij milieucertificering volgens de ISO 14.001. Meer weten? Bekijk hier onze werkwijze rondom de compliance audit.

Meer lezen over de opdracht: actualisatie werkboek Milieumaatregelen Scheepswerven.