Milieu en Arbo: update wet- en regelgeving

06-02-2024

Wat is er gewijzigd in de wet- en regelgeving op het gebied van milieu- en Arbo? In deze updateservice vindt u de wijzigingen per 1 januari 2024.

Omgevingswet

Per 1 januari is de Omgevingswet ingegaan. Hierdoor zijn meerdere wetten en besluiten komen te vervallen, zoals het Bouwbesluit en het Activiteitenbesluit. Een belangrijk verschil is dat in de Omgevingswet geen ‘categorieën inrichtingen’ meer als vergunningplichtig worden aangewezen, maar daarvoor in de plaats ‘milieubelastende activiteiten’. De aanwijzing van deze activiteiten vindt plaats in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Om inzicht te krijgen in welke delen van het Bal voor u van belang zijn – en wat daarbij komt kijken aan maatregelen – hebben we de digitale Omgevingswetscan ontwikkeld. Hierin selecteert u de activiteiten waar uw bedrijf zich mee bezig houdt, waarna u een overzicht krijgt van de bijbehorende richtlijnen en maatregelen. 

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Vanaf 1 januari 2024 is de CSRD van kracht voor bedrijven die eerder onder de NFRD vielen – in 2025 en 2026 volgen andere groepen bedrijven. Ook voor bedrijven die niet rechtstreeks onder de CSRD vallen, heeft de richtlijn impact. De bedrijven die er namelijk wél onder vallen, zullen bij toeleveranciers informatie ophalen om te kunnen voldoen aan hun rapportageverplichtingen met betrekking tot de waardeketen. Om te voldoen aan de rapportageverplichtingen die voortvloeien uit de CSRD, moeten ondernemingen de standaarden voor duurzaamheidsrapportage gebruiken, de European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen PGS 37-1, PGS 37-2 en PGS 38

De definitieve versies zijn gepubliceerd. Deze zien toe op Lithiumhoudende energiedragers en opslag daarvan (PGS 37-1 en 37-2). De richtlijn PGS 38 is voor een veilige aflevering van een combinatie van energiedragers aan voertuigen en werktuigen. Deze definitieve PGS-richtlijnen zijn inhoudelijk gelijk aan de eerder al beschikbare definitieve concepten. Meer informatie? Bekijk de publicaties op www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM)

Vanaf 1 juli 2024 moeten organisaties met 100 of meer werknemers verplicht rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van werknemers. Zorg dus dat uw administratie op orde is om gegevens in te dienen in 2025. In de handreiking 'Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit' staat welke gegevens hiervoor nodig zijn. U kunt (in 2025) kiezen om te rapporteren over alleen de 2e helft van 2024, of over heel 2024.

KUNNEN WE U HELPEN?

Heeft u vragen over de wijzigingen in wet- en regelgeving? Neem gerust contact met ons op.

Expertises

Arbo & veiligheid

Meer over Arbo & veiligheid

Milieu

Meer over Milieu