Nu stappen zetten voor MPG-doelstelling in 2030

19-12-2021

In de doelen van Nederland Circulair in 2050 hebben we de ambitie gesteld om vóór 2050 een volledig circulaire economie te hebben. Om deze doelstelling kracht bij te zetten is er ook een tussendoel afgesproken: in 2030 tenminste 50% minder primaire grondstoffen gebruiken. Het halveringsdoel kunnen we binnen de bouw koppelen aan een MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) van 0,5 in 2030. Wat betekent dit voor ondernemers in de bouw? En wat kan helpen om die flink aangescherpte MPG-score in de toekomst te behalen?

Lees verder

Nu stappen zetten voor MPG-doelstelling in 2030

Tot voor kort was de eis redelijk eenvoudig haalbaar met een MPG nog vastgesteld op 1,0. Maar de eisen worden steeds strenger: we zitten nu op een MGP-eis van 0,8 en dit wordt gaandeweg aangescherpt naar 0,5. Bouwpartijen moeten daarom in de beginfase van een bouwproject al een duidelijk en ambitieus doel voor ogen hebben. Want materiaalgebruik dat nu nog wordt geaccepteerd, voldoet over enkele jaren misschien niet meer aan de dan geldende eisen.

Nu al inspelen op een MPG-score van 0,5

Denkt een ontwerper of architect al in de ontwerpfase na over de materiaalkeuze en laat deze partij een MPG-‘quickscan’ maken van de materialen? Dan leidt dit meer grip op het verdere proces, inclusief de bouwkosten en het maken van de juiste keuzes. Welke MPG-score valt te verwachten op basis van de gekozen materialen uit het ontwerpidee? Past dit binnen de doelstelling, of moet er een keuze worden gemaakt voor andere materialen? Of… kan er gezocht worden naar manieren om de milieu-impact van het materiaal te verkleinen? Zijn er kansen voor hergebruik van donor materiaal?

Inzicht in de complexiteit van circulair ontwerpen 

De antwoorden op de vragen hierboven geven inzicht in de complexiteit van circulair ontwerpen en de berekening van de MPG. Het komt in de praktijk nog vaak voor dat een toe te passen materiaal niet is opgenomen in de Nationale Milieudatabase (NMD) op basis waarvan de MPG-score wordt berekend. De leverancier of fabrikant is dan aan zet om met bruikbare informatie te komen. 

Stap één is dan het bepalen van een levenscyclusanalyse (LCA), een analyse van de totale milieubelasting van het materiaal gedurende de hele levenscyclus van het materiaal. Valt op basis hiervan de Milieukostenindicator (MKI), die de milieu-impact van een product of ontwerp aantoont, (te) hoog uit? Dan moet bekeken worden waar in het proces verbeterpunten zitten: in de productiefase, de leverfase of de eindfase van het materiaal én deze verbeteringen moeten worden toegepast. In de tussentijd wordt de MPG-eis almaar strenger…

Duidelijkere regelgeving

Wat ons betreft is er nog een manier om de circulaire transitie binnen de bouw te versnellen: duidelijkere regelgeving. In de praktijk bestaat er namelijk verwarring over de scope van de MPG-berekening en de materiaaleis vanuit het Bouwbesluit. We zien daardoor dat niet iedereen de MPG-berekening op dezelfde manier maakt en dat maakt projecten en maatregelen moeilijker te vergelijken. Verdwijnt door duidelijkere regelgeving de ruimte voor interpretatie? Dan steken bouwpartijen hun energie in het kiezen van de juiste materialen in plaats van het zoeken naar een voor hen de makkelijkste weg richting een lage MPG-score. 

Uw bijdrage aan de circulaire transitie

Wilt u bijdragen aan de circulaire transitie en weten wat de mogelijkheden zijn? We denken graag met u mee. 

Stappenplan circulair bouwen

Heeft u als lid van de Metaalunie ambities om circulair te bouwen, maar weet u niet waar te beginnen? Voor het MKB-metaal hebben we, in opdracht van ondernemersorganisatie Koninklijke Metaalunie, een stappenplan circulair bouwen opgesteld. Het stappenplan helpt circulaire ambities in de bouw waar te maken: van de voorbereiding tot en met het gebruik.

CIRCO

Het platform CIRCO activeert productiebedrijven en creatieve professionals om concreet aan de slag te gaan met circulair ontwerpen. Door producten, diensten en businessmodellen te (her)ontwerpen wordt circulair ondernemen in veel gevallen mogelijk. Voor het volgen van een CIRCO traject is vaak subsidie beschikbaar, zo liggen er ook innovatiekansen voor deelnemers met een kleiner R&D-budget. 

Circulair Ondernemen

Het Versnellingshuis Nederland circulair! biedt dit online community-platform. Doel van het Versnellingshuis is circulair ondernemen - en daarmee de circulaire economie - te stimuleren. Het Versnellingshuis helpt het bedrijfsleven ook met praktische ondersteuning en handige tools om meer circulair te worden.

Wilt u ons advies?

Wilt u geadviseerd worden op het gebied van milieu, duurzaamheid en circulariteit? Neem dan gerust contact op. We staan graag voor uw klaar.

Expertises

​​Bouw & grondzaken

Meer over ​​Bouw & grondzaken

Duurzaamheid

Meer over Duurzaamheid