Ketenoverleg Duurzame Metaalbouw: 50% minder CO2-emissie mogelijk door hergebruik staal

08-02-2022

De bouw sneller verduurzamen en circulair maken? Dat kan als metaal niet langer wordt gerecycled maar hergebruikt. Zo kan de inzet van 75% hergebruikt staal de CO2-emissie met ongeveer 50% verlagen. Dat blijkt uit de ‘Analyse CO2-impact staal in de bouw’, uitgevoerd door advies- en ingenieursbureau LBP|SIGHT in opdracht van het Ketenoverleg Duurzame Metaalbouw (KDM). Stichting Adviescentrum Metaal is kennispartner van KDM.

Lees verder

Ketenoverleg Duurzame Metaalbouw: 50% minder CO2-emissie mogelijk door hergebruik staal

KDM – dat de metaalsector vertegenwoordigt van staalproductie tot en met metaalrecycling – lanceerde in januari 2022 de website duurzamemetaalbouw.nl. Op de website zijn diverse projecten en onderzoeken te vinden, waaronder het onderzoek ‘Analyse CO2-impact staal in de bouw’

Van Recycling naar Reuse   

De recyclingpercentages van metalen liggen met scores van 90-95% al zeer hoog, zeker in de bouwsector. Om meer milieuwinst te boeken, moet de focus verlegd worden van de R van ‘Recycling’ naar de R van ‘Reuse’. Henk Reijnders, voorzitter van het Ketenoverleg Duurzame Metaalbouw: “Om staal opnieuw te gebruiken moet het gekeurd worden met een CE-keurmerk. Maar dat is te complex en moet simpeler. Het hergebruik van metaalproducten, zoals stalen balken, buizen en gevelpanelen, kan dan verder omhoog”.

50% CO2-reductie

Uit het onderzoek blijkt dat CO2-reductie door hergebruik van staal in de bouw een strategie is die direct toepasbaar is. Uitgaande van een gemiddelde toepassingsverhouding van 3:1 voor constructiestaal en plaatstaal in een bouwwerk, kan met hergebruik van 75% ongeveer 50% CO2-reductie worden gerealiseerd. Momenteel wordt voor een constructiestaal een LCA-dossier opgesteld voor verschillende circulaire scenario’s. De resultaten worden in het eerste kwartaal van 2022 gepubliceerd in de Nationale Milieudatabase. 

Henk Reijnders: “Circulair bouwen is een uitdaging. Het vraagt om anders werken, niet slopen maar demonteren, anders produceren en zelfs ontwerpen. Bedrijven kunnen dat niet alleen maar we moeten gaan samenwerken in ketens”. 

Over het Ketenoverleg Duurzame Metaalbouw

KDM is het platform voor overleg, samenwerking en projectuitvoering op het gebied van staal en metaal in de bouwketen. De visie van KDM is dat metalen een goede bijdrage kunnen leveren aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving en circulariteit. Het platform richt zich op drie soorten projecten: duurzaamheid, brandveiligheid en adaptiviteit. Als gebouwen eenvoudiger een tweede of derde functie kunnen krijgen, hoeven ze niet gesloopt te worden. 

Aangesloten bij KDM zijn: Koninklijke Metaalunie, FME, Koninklijke Staalfederatie, Samenwerkende Nederlandse Staalbouw, Brandveilig Bouwen Nederland, Metaal Recycling Federatie en de bedrijven Allpro, Salzgitter Mannesman Staalhandel en Tata Steel Nederland. 

Er is een intensieve samenwerking met de kennisinstituten Adviescentrum Metaal en Bouwen met Staal