Een verantwoorde opslag van lithium-ion energiedragers

16-02-2021

Op dit moment is er wet- en regelgeving in de maak voor de opslag van de alom toegepaste lithium-ion energiedragers. Deze energiedragers zitten in bijvoorbeeld gehoorapparaten, mobiele telefoons, elektrische fietsen en energieopslagsystemen (EOS). Heeft uw bedrijf de lithium-ion energiedragers verantwoord opgeslagen en bent u zo voorbereid op de aankomende wet- en regelgeving hieromtrent? Wij kunnen u hierbij helpen via het opstellen van een plan van aanpak.

Lees verder

Een verantwoorde opslag van lithium-ion energiedragers

Regionale verschillende eisen voor opslag, productie en gebruik 

Hoewel het risico op calamiteiten rondom lithium-ion energiedragers klein is, zijn de gevolgen van een calamiteit omvangrijk. Door de gevaarlijke stoffen in deze energiedragers kan een moeilijk te stoppen reactie ontstaan die felle brand veroorzaakt. Daarbij kunnen de gevaarlijke stoffen ook vrijkomen. Reden voor diverse veiligheidsregio’s, gemeentes en omgevingsdiensten om een eigen handleiding of handreiking op te stellen. Het gevolg: regionale verschillende eisen voor opslag, productie en gebruik.

Risicobeheersing lithium-ion energiedragers 

Op dit moment wordt de richtlijn Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 37 (PGS 37) voor de opslag van lithium-ion energiedragers opgesteld. Dit is het gevolg van de elektrificatie, de groei van het aandeel elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, als onderdeel van ons landelijke klimaatakkoord. Om de periode te overbruggen tot de PGS 37 van kracht is, biedt de circulaire over de risicobeheersing lithium-ion energiedragers bedrijven houvast. Voor bedrijven betekent dit dat er nu meer duidelijkheid en eenheid is in de wijze waarop zij met deze energiedragers dienen om te gaan.

Toepassingsbereik van de circulaire

De circulaire is van toepassing op de opslag van de lithium-ion energiedragers die buiten het gebruiksstadium verkeren. Dat wil zeggen: de voorraad lithium-ion energiedragers én de nog niet verkochte apparaten met dit soort energiedragers erin. In hoofdstuk 5 van de circulaire vindt u een overzicht van het toepassingsbereik.

Plan van aanpak opslag lithium-ionenergiedragers

Met behulp van de circulaire hebben we een plan van aanpak opgesteld voor verschillende grote spelers in het Nederlandse werkveld. Deze partijen hebben we ook geholpen om dit plan van aanpak met het bevoegd gezag af te stemmen. Dit geldt op het gebied van het Activiteitenbesluit, maar ook het Arbobesluit. Daarnaast volgen wij de ontwikkelingen rondom de PGS 37.

Wilt u een plan van aanpak laten opstellen?

Wilt u onze hulp bij het opstellen van een plan van aanpak voor? Neemt u dan gerust contact met ons op.