Participeer als ondernemer in de Regionale Energie Strategie

06-12-2020

Per 1 oktober is de Concept Regionale Energie Strategie (RES) aangeboden aan het Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën (NP RES). Nu wordt bekeken of met alle geformuleerde plannen de nationale klimaatdoelstellingen te behalen zijn. Intussen starten de decentrale overheden de planologische vastlegging op, op basis van de inhoud van de Concept RES. Het streven is dat het merendeel van de RES’en halverwege 2021 verwerkt is in het omgevingsbeleid. Wat betekent dit voor u als ondernemer? En hoe kunt u bijdragen aan de klimaatdoelstellingen?

Lees verder

Participeer als ondernemer in de Regionale Energie Strategie

Speel in op de energiestrategie in uw energieregio

Wilt u als bedrijf verduurzamen? Dan loont het om uit te zoeken wat de RES van uw regio is. Gemeentes kiezen namelijk in welke energiemaatregelen ze willen investeren én hoe ze ondernemers hierin willen faciliteren. Hierop kunt u nu inspelen. Neem bijvoorbeeld deel aan een warmtenet voor inwoners en bedrijven om zo restwarmte te hergebruiken. Door te participeren, speelt u direct een rol om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen.

We kunnen u als onderdeel in het grotere geheel helpen

Als stichting kunnen we u als deelnemer adviseren over een doeltreffende invulling van uw bedrijf in deze planvorming en de daarin te nemen passende energiemaatregelen. Zonder het inwinnen van advies kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een bedrijf het dak beschikbaar stelt voor PV-panelen, zonder dat duidelijk is of de infrastructuur hiervoor geschikt is. Of dat een bedrijf overgaat op de warmtepomp, maar vervolgens tegen onvoorziene zaken aanloopt zoals bodemongeschiktheid. We kunnen met u bekijken welke maatregelen voor u als individueel bedrijf of als groep van bedrijven slim, financieel haalbaar en realistisch zijn.

Advies over participatie op een meer overkoepelend niveau

En.. wilt u als initiatiefnemer een duurzaam energieproject op touw zetten zoals de realisatie van windmolens of een zonnepark? Dan hebt u ook de verantwoordelijkheid voor het betrekken van de omgeving bij uw project. We leveren ook de kennis om op een meer overkoepelend niveau te adviseren over bijvoorbeeld proces- en financiële participatie.

Neem contact met ons op voor vragen en sparren

Hoe gaat u uw bedrijf in de toekomst verduurzamen, zodat het past binnen het grotere geheel? Spar daarvoor gerust met uw contactpersoon van de stichting.

Wilt u zich eerst zelf oriënteren? Dan vindt u hieronder als voorbeeld de route die voor bedrijven in de gemeente Ede van toepassing is.

Regionale Energie Strategie (RES)

Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord. We gaan, samen met omringende landen, de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Eén van de afspraken is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes.

Afbeeldingen: Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën