Bedrijven staat striktere inspectie op de risico-inventarisatie & -evaluatie te wachten

12-12-2020

Dit jaar heeft de arbeidsinspectie een pilot uitgevoerd om digitaal te toetsen - toetsen op afstand dus. Zowel voor de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak zijn er nu initiatieven om de inspectie en controle effectiever te doen. De arbeidsinspectie richt zich hierbij op de aanwezigheid én de kwaliteit van de RI&E (inclusief plan van aanpak) binnen bedrijven.

Wilt u voldoen aan de nieuwe verplichtingen op het gebied van arbeidsinspectie? Wij kunnen u helpen bij het opstellen, actualiseren of het laten toetsen van een RI&E inclusief het bijbehorende plan van aanpak.

Lees verder

Bedrijven staat striktere inspectie op de risico-inventarisatie & -evaluatie te wachten

RI&E als basis van het arbobeleid

Wouter Grijm, adviseur op het gebied van milieu en veiligheid: "Uiteindelijk gaat het om veilige werkomstandigheden. De RI&E vormt de basis van het arbobeleid. Bedrijven moeten zich bewust zijn welke veiligheidsrisico's er bestaan. Dat begint bij het uitvoeren van de juiste inventarisaties, het nemen van de nodige maatregelen en het houden van toezicht op die maatregelen. Daar draagt het strakkere toezicht, inclusief directe handhaving op de RI&E aan bij."

Een RI&E is er voor de werknemers, maar ook voor de werkgevers. Wouter Grijm: "Hiermee zet je de risico's op een rij en kunt ze zo gericht aanpakken. Met een RI&E toon je aan dat je als werkgever je zorgplicht vanuit de Arboveiligheid goed hebt ingericht."

Wij kunnen u helpen bij een RI&E

Heeft u hulp nodig bij het opstellen, actualiseren of het laten toetsen van een RI&E inclusief het bijbehorende plan van aanpak? Neemt u dan contact op met Wouter Grijm. Als adviseur milieu en veiligheid heeft hij ervaring met onder meer de implementatie van managementsystemen volgens ISO-normering op het gebied van kwaliteitszorg, milieuzorg en veiligheid.

... en bij de certificering voor ISO 45001: Gezond & Veilig Werken

Heeft u een goede RI&E, plus plan van aanpak? Dan kunt u als werkgever nog meer doen door uw bedrijf te certificeren voor ISO 45001: de norm voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Ook bij de certificering van deze norm kunnen wij u helpen:

  • We doen een GAP-analyse om te bepalen welke onderdelen nog niet voldoen aan de norm.
  • We geven samen met u invulling aan de norm. Wat vraagt de norm en hoe kunt u dit invullen? We zorgen dat alle documentatie aanwezig is om de normtoets te doorstaan.

Steunpunt RI&E voor kleine bedrijven

Veel ondernemers zien op tegen de RI&E. Vaak omdat ze eigenlijk niet goed weten wat het is en hoe ze eraan moeten beginnen. Daarom is de gebruiksvriendelijke, nieuwe digitale omgeving van het Steunpunt RI&E nu klaar voor gebruik. Hiermee kunnen bedrijven zelf, stap voor stap, een RI&E uitvoeren.

Meer weten?

Meer weten over het proces rond het hernieuwde toezicht op de RI&E? Lees dan ook ons artikel Arbeidsinspectie gaat toetsen op afstand.

Expertises

Arbo & veiligheid

Meer over Arbo & veiligheid