TENDENS: HET BELANG VAN COMPLIANCE NEEMT TOE

01-06-2019

Compliance van bijvoorbeeld klimaat- en milieueisen binnen de industriële sector is van groot belang. Hierop hebben verschillende ontwikkelingen een versterkende invloed: er komt steeds meer bestuursrechtelijke regelgeving, beroepsorganisaties stellen zelf regelingen op en door de maatschappelijke druk móet de industrie met krachtige, heldere maatregelen komen voor het milieubeleid. 

Kortom: het belang van compliance neemt toe.

Lees verder

TENDENS: HET BELANG VAN COMPLIANCE NEEMT TOE

COMPLIANCE ALS VOLWAARDIG VAKGEBIED

Bedrijven zoeken steeds vaker naar aangepaste organisatievormen om tegemoet te komen aan de juridische en maatschappelijke eisen voor compliance. Tot een paar jaar geleden kon één persoon binnen een organisatie de verschillende compliance-verplichtingen vrij eenvoudig opvangen. Dit was de QHSE- of KAM-medewerker, die verantwoordelijk is voor een veilige en gezonde werkplek én toezicht houdt op het naleven van wettelijke kaders.

De QHSE- of KAM-medewerker kreeg al snel de taak om alle operationeel en productiegerelateerde onderwerpen binnen de organisatie te borgen. Denk aan: kwaliteitsmanagement, milieu en arbo. Daarmee is deze medewerker een voorloper van een compliance professional.

Door de toenemende hoeveelheid en diversiteit aan bestuursrechtelijke en private regelgeving zien we in de praktijk dat de QHSE-medewerker steeds meer ondersteuning nodig heeft: de opkomst van de compliance officer in de industrie. De compliance professionals focussen zich volledig op de toenemende complexiteit van regelgeving, het maatschappelijk belang om compliant te zijn én de daaraan gekoppelde reputatiekansen of -risico’s. 

WEDERZIJDSE AFHANKELIJKHEID TUSSEN BEDRIJF EN OMGEVING

Om de steeds complexer wordende milieuregelgeving structureel in de organisatie te verankeren, volstaat het traditionele duurzaamheidsbeleid van bedrijven niet meer. Dit beleid werd ontwikkeld met een sterke blik vanuit de organisatie naar de omgeving. Een modern duurzaamheidsbeleid richt zich juist op de wederzijdse afhankelijkheid tussen bedrijf en de omgeving (bron: Porter, organisatiekundige).

De essentie van goed duurzaamheidsbeleid zit ‘m in de kruispunten tussen het bedrijf en de omgeving. Wil je een beleid voeren dat aansluit bij de omgeving en meerwaarde creëert? Dan bereik je dit door de kruispunten goed te analyseren en vanuit hier beleid te formuleren. Dit beleid helpt je dan om structureel en proactief aan je complianceverplichtingen te voldoen.

Bovendien is het mogelijk om de resultaten uit de analyse door te vertalen naar wat de daadwerkelijke toegevoegde en unieke waarde van een bedrijf is. Al met al biedt deze analyse goed inzicht in:

  • de huidige en toekomstige verwachtingen van de omgeving;
  • de bijbehorende risico’s;
  • de complianceverplichtingen en waar deze zich uiten binnen het bedrijf;
  • hoe je aan deze verplichtingen kunt voldoen.

ICT-OPLOSSINGEN DIE COMPLIANCE FACILITEREN

Inmiddels zijn er verschillende ICT-oplossingen ontwikkeld die compliance faciliteren. Denk aan: analyse, het bewaken van complianceverplichtingen en takenbeheer. Ook zijn er gespecialiseerde dienstverleners die bedrijven assisteren bij het inzichtelijk maken en actualiseren van de nu geldende wet- en regelgeving.

Onze applicatie MIDAS is een voorbeeld van zo’n ICT-oplossing.

Advies nodig?

Ook gebruik maken van het advies en de expertises van de Stichting Adviescentrum Metaal? Word lid!

Enkele voordelen van het lidmaatschap:

  • advies van deskundige adviseurs
  • interessante workshops en thema-avonden
  • begeleiding
Contact
Bezoekadres:
Kelvinbaan 40
3439 MT Nieuwegein

Postadres:
Postbus 1461
3430 BL Nieuwegein

030-6930055
info@metaaladvies.nl