TIP VAN DE SLUIER: WAT VERANDERT ER IN DE WET- EN REGELGEVING?

01-06-2019

Gebruikt u MIDAS al? Of wilt u MIDAS gaan gebruiken? Dan kunt u erop rekenen dat u altijd werkt met juiste, actuele informatie over wetten en regels. Deze informatie actualiseren we namelijk tenminste twee keer per jaar – en vaker als wetten en regels vaker veranderen. Benieuwd naar enkele veranderingen?

Lees verder

TIP VAN DE SLUIER: WAT VERANDERT ER IN DE WET- EN REGELGEVING?

REGELS ENERGIE-AUDIT AANGEPAST

De veranderingen van de regels rondom de Energie-audit zijn in het kort de volgende:

  • Het bevoegd gezag voor de EED is gewijzigd. Eerder lag dit bij de lokale overheden, nu ligt het bij het ministerie van EZK. Deze wijziging is ingegaan op 1 juli 2019.
  • Vóór 31 december 2020 moeten bedrijven een tweede energie-audit hebben ingediend.
  • De eisen waaraan de energie-audit moet voldoen zijn verder gespecificeerd.
  • De vrijstelling voor MJA/MEE- en ETS-bedrijven vervalt. Let op: de internationale normen blijven wel gelden.

Meer weten? Bekijk dan ook ons uitgebreidere artikel over de aanpassing van de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED).

STIKSTOFREGELS AANGEPAST

De regeling natuurbescherming is voor een aantal artikelen aangepast. Een voorbeeld hiervan is de toevoeging bij artikel 2.4-lid 2. Hierin staat kort gezegd het volgende:

Ontwikkelingen die leiden tot een toename van de stikstofdepositie van minder dan 0,05 mol/jaar/hectare op stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, krijgen geen ontwikkelingsruimte verleend.

Wilt u meer lezen over de PAS en stikstofdepositie? Neem dan eens een kijkje op onze speciale themapagina over stikstof.

Advies nodig?

Ook gebruik maken van het advies en de expertises van de Stichting Adviescentrum Metaal? Word lid!

Enkele voordelen van het lidmaatschap:

  • advies van deskundige adviseurs
  • interessante workshops en thema-avonden
  • begeleiding
Contact
Bezoekadres:
Kelvinbaan 40
3439 MT Nieuwegein

Postadres:
Postbus 1461
3430 BL Nieuwegein

030-6930055
info@metaaladvies.nl