Training Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor het MKB-metaal

05-02-2023

Staat u dagelijks stil bij de impact van uw bedrijf op de maatschappij? Weet u hoe uw activiteiten en processen bijdragen aan thema’s als people, planet en profit? Steeds meer metaalbedrijven gaan aan de slag met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Speciaal voor hen ontwikkelde Stichting Adviescentrum Metaal – in opdracht van de Koninklijke Metaalunie – de training ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen’.

MVO betekent aandacht besteden aan de mogelijke effecten van bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en samenleving. Die effecten moeten positief zijn en zo min mogelijk schade toebrengen. Als mkb-bedrijf in de metaalsector bent u wellicht afhankelijk van grondstoffen en halffabricaten uit het buitenland. Of u exporteert producten naar andere landen. Dit brengt risico’s op het schenden van mensenrechten, arbeidsrechten en milieu- en biodiversiteitsnormen met zich mee. De invloed van mkb-bedrijven in internationale ketens is soms echter beperkt. Daarom is het belangrijk dat u zich informeert over risico’s en hoe hiermee om te gaan.  

Om te bepalen of een bedrijf maatschappelijk verantwoord onderneemt, kunnen leden van de Koninklijke Metaalunie de digitale MVO-monitor invullen. De monitor is in 2022 geheel geactualiseerd en er zijn aanpassingen gemaakt voor actuele onderwerpen binnen de sector. Om ondernemers in de mkb-maakindustrie handvatten te bieden voor MVO, ontwikkelde Stichting Adviescentrum Metaal – in opdracht van Koninklijke Metaalunie – een training voor nascholing op het gebied van MVO, circulaire expertise en de geactualiseerde Metaalunie MVO-monitor.

Training ‘MKB-metaal en MVO’

Met de training van Koninklijke Metaalunie zet u op een laagdrempelige en pragmatische manier stappen op het gebied van MVO en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. U leert om bij dagelijkse activiteiten en processen stil te staan bij de impact van uw bedrijf op de maatschappij. In de training gaan we in op de verschillende thema’s binnen MVO en het belang hiervan voor bedrijven in de mkb-maakindustrie. Ook vertellen we hoe de Metaalunie MVO-monitor gebruikt kan worden om de binnen het bedrijf gestelde MVO-doelen te halen op het gewenste ambitieniveau. Hierbij vertellen we wat ervoor nodig is om de MVO-monitor te implementeren in het bedrijf. Voor een paar MVO-thema’s gaan we de diepte in om deelnemers praktische handvaten te geven voor enkele specifieke (kritische) eisen uit de monitor. 

Doelgroep

De training is bedoeld voor professionals op mbo- en hbo-niveau, die binnen een mkb-maakbedrijf te maken hebben met MVO. Bijvoorbeeld met onderwerpen als duurzaamheid en ethisch handelen. 

Inhoud lesprogramma

De training bestaat uit de volgende onderdelen:

•    Thema’s binnen MVO

•    MVO-thema’s versus de internationale Sustainable Development Goals (SDG’s)

•    MVO en het belang voor bedrijven in het MKB-metaal

•    Aan de slag met MVO

•    Kennis en vaardigheden voor implementatie van de MVO-monitor van Koninklijke Metaalunie

•    Werkopdrachten 

Praktische informatie

•    Data: 14 of 21 april 2023 van 9.00 tot 13.00 uur met aansluitend een lunch

•    Docenten: Jeannette Levels-Vermeer (senior adviseur duurzaamheid bij LBP|SIGHT) en Susanne Visch (adviseur duurzaamheid en circulariteit bij LBP|SIGHT)

•    Locatie: Koninklijke Metaalunie (Einsteinbaan 1, 3439 NJ Nieuwegein) 

Over de Metaalunie MVO-monitor

Maatschappelijke risico’s, duurzaamheid, eisen vanuit klanten en wet- en regelgeving: in de MVO-monitor van de Koninklijke Metaalunie komen uiteenlopende MVO-zaken aan bod. Alle onderwerpen zijn gericht op de relevantie voor en invloedsfeer van mkb-bedrijven in de metaalsector. 

Belangstelling? Schrijf u dan in voor de sessie op 14 april of 21 april