Veiligheidsladder: ‘Handvatten voor een geslaagde audit’

17-12-2021

Dit najaar is Bosch Rexroth, gespecialiseerd in aandrijf- en besturingstechnologie, met succes gecertificeerd voor trede twee van de Veiligheidsladder. De Veiligheidsladder, ofwel de Safety Culture Ladder, is een instrument om veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag in bedrijven te meten.

Wat is de ervaring van Bosch Rexroth met dit instrument? Lukas van Dooren vertelt hierover vanuit zijn rol als coördinator Health, Safety & Environment (HSE). Ook geeft hij aan hoe Stichting Adviescentrum Metaal hen heeft begeleid in de aanloop naar de audit voor trede twee van de Veiligheidsladder. “De adviseurs vanuit de stichting hebben ons begeleid om de audit met vertrouwen aan te gaan.”

Lees verder

Veiligheidsladder: ‘Handvatten voor een geslaagde audit’

Afbeelding: Bosch Rexroth

Expliciete vraag vanuit de markt

De aanleiding om zich te certificeren voor de Veiligheidsladder kwam uit de markt: deze vroeg er expliciet om. “Willen we als Bosch Rexroth ook in de toekomst al onze klanten blijven bedienen? Dan moeten we hierop gecertificeerd zijn. De Veiligheidsladder kijkt naar hoe het thema veiligheid is ingebed en geeft prioriteit aan de cultuur van de organisatie, die voor dit thema echt belangrijk is.”

Veiligheid ingebed in bedrijfscultuur

Het Veiligheidsladder kijkt volgens Lukas van Dooren naar hoe ménsen invulling geven aan veiligheid. “Methoden als Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) en de ISO-certificering kijken naar wat het bedríjf doet. Dit soort trajecten worden doorgaans onderbouwd met bewijsmateriaal, aangeleverd door onder andere de afdeling HSE. Bij een audit voor de Veiligheidsladder werkt dit heel anders: je moet vertrouwen op wat de mensen in de organisatie teruggeven tijdens een audit. Dit is niet te vangen in papieren bewijslast.”

Hogerop de ladder

Bosch Rexroth koos met de tweede trede op de ladder voor een relatief lage inzet. “We zien deze certificering als een eerste verkenning. Het is namelijk de eerste keer dat de markt ons vraagt om ons volgens de Veiligheidsladder te certificeren. Daarnaast wordt Bosch Rexroth komend voorjaar uitgesplitst in twee bedrijven. Elk van die bedrijven kan op basis van deze trede verder met ambities op het gebied van veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag. Trede 3 of 4 moet daarmee prima haalbaar zijn.”

Handvatten geven door concrete voorbeelden

Stichting Adviescentrum Metaal heeft Bosch Rexroth goed begeleid om de audit voor de certificering met vertrouwen aan te gaan, zo stelt Lukas van Dooren. “De adviseurs van de stichting hebben ons inzicht gegeven in hoe de audit te werk gaat. Bijvoorbeeld door met concrete voorbeelden aan te geven waar de certificerende instelling naar op zoek is tijdens zo’n audit. Ook konden de adviseurs ons geruststellen, toen de uitslag van de self assessment (een middel om een indicatie te krijgen op welke trede van de ladder een bedrijf uitkomt) toch wat tegenviel. De adviseurs weten hoe onze organisatie in elkaar zit en hebben ons goed geholpen met het uitwerken van de meer kritische punten.” Uiteindelijk bleek uit de audit dat de huidige veiligheidscultuur van Bosch Rexroth ruim aan de eisen van de tweede trede voldoet.

Gezond verstand en een goede bedrijfscultuur

Lukas van Dooren benadrukt nogmaals dat het bedrijf zich in de toekomst wil blijven inzetten om hogerop de ladder te komen – en niet alleen omdat het vanuit de markt moet. “We geloven dat regels niet altijd zaligmakend zijn. Er zijn ook situaties waarbij je moet vertrouwen op gezond verstand en een goede bedrijfscultuur. Dat we dit kunnen, daarin geeft de Veiligheidsladder ons bevestiging.”

AUDIT VOOR CERTIFICATIE VAN DE VEILIGHEIDSLADDER

Vanuit Stichting Adviescentrum Metaal kunnen we organisaties helpen bij de certificering voor de Veiligheidsladder. Moet uw organisatie geaudit worden voor deze certficiering en wilt u advies of ondersteuning? Neem gerust contact met ons op.